18 augustus 2009

Schapen aan de Ooysedijk

  Sedert 16 augustus grazen er een aantal schapen langs het dijktalud van de Ooysedijk (dijkvak Hollandsch- Duitschgemaal) in het Ooyse Schependom te Nijmegen. Deze schapen van herderin Jantine Veerman, lopen daar in opdracht van de Ploegdriever en moeten daar, door z.g. drukbegrazing, zorgen voor een goede biodiversiteit in het landschap, zodat kruiden en planten weer de kans krijgen om zich daar te ontwikkelen. De dijken worden in het kader van de dijkverbetering in opdracht van het Waterschap zo begraasd. Er is een maaibeleid en een graasbeleid voor de dijken en nu is, in het kader van de tweede snede, het graasbeleid aan de beurt. De schapen zullen dit najaar ook nog de dijkvakken voor Oortjeshekken en bij de Duffeltdijk gaan begrazen. Het de bedoeling, dat dit in het komende voorjaar wordt voortgezet. Op bijgaande foto’s doen de schapen niet erg veel aan de begrazing, maar houden siësta op een wel erg warme plek. zie de foto’s


Een wonderlijk staaltje van schapenlogica

NIJMEGEN/OOIJ – Op de kop van de Ooijsedijk, net voorbij het Hollandsch-Duitsch Gemaal, valt dezer dagen een wonderlijk tafereel te aanschouwen.
Er is hier een schaapskudde neergestreken die, zo meldt een bordje aan de dijk, de boel hier komt begrazen. Overdag liggen ze vooral graag lekker te luieren. En dan gek genoeg bij voorkeur niet op het koele gras, maar op de kale plak beton die hier op de dijk ligt en die in de zon toch behoorlijk heet moet worden. Kortom, een raadselachtig staaltje van schapenlogica… Bron: De Gelderlander.