31 juli 2009

Bouwen op de Geest

De werkzaamheden op de plek waar ooit het "Liefdesgesticht" stond, de school van Albert van Dorst, is nu een diep gat waarin de fundamenten zijn verrezen voor het toekomstige wooncomplex wat er komt te staan. De oude gevel van het Liefdesgesticht zou gehandhaafd blijven, maar bij de werkzaamheden bleek dit zo gevaarlijkte zijn, dat ook de voorgevel moest worden afgebroken. zie de foto’s


Toekenning subsidie Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV)

De Provincie Gelderland heeft een aanvullende ISV-subsidie toegekend aan de gemeente Ubbergen voor het woningbouwproject De Geest in Beek. Het gaat om een
bedrag van € 393.750,- uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV).

Extra ISV-indieningsronde
Provinciale Staten hebben in het kader van de aanpak van de recessie € 4,5 miljoen extra beschikbaar gesteld (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing, ISV) om allerlei projecten in gemeenten toch door te laten gaan. Dit budget wordt met voorrang gebruikt voor projecten waarvan de bouw uiterlijk in 2010 start.

Subsidieaanvraag
Om het woningbouwplan De Geest mogelijk te maken, moeten een manege en een petanquevereniging worden verplaatst. Daarnaast zijn er diverse plekken met bodemverontreiniging die worden gesaneerd. De huidige markt, de gestegen kosten en een aantal problemen die tijdens de voorbereidingen en de start van de uitvoeringswerkzaamheden bekend zijn geworden, hebben geleid tot nieuwe financiële tegenvallers. Het is voor de gemeente Ubbergen reden geweest om voor 1 juli bij de provincie een aanvullende ISV-aanvraag in te dienen en met succes naar nu blijkt.

Voor fase 1 van het bouwplan De Geest zijn vrijstellingsprocedures doorlopen en bouwvergunningen verleend. Het gaat om de deelprojecten Vluchtheuvel (12 appartementen), Mariaschool (8 appartementen) en Liefdegesticht (15 appartementen). Deze appartementen worden afgenomen door woningstichting Oosterpoort. Met de bouw van 15 appartementen ter plaatse van het voormalig Liefdegesticht is inmiddels een start gemaakt.

Fase 2 betreft de ontwikkeling van koopappartementen en vrije sector kavels waarvoor een bestemmingsplanprocedure in voorbereiding is.

Aan de ontwikkeling van het plan De Geest is in het kader van ISV al eerder een subsidie beschikbaar gesteld van € 186.000,- Aanvullend is nu door de provincie nog een subsidiebedrag van € 393.750,- toegekend .