27 juli 2009

Afscheid 4Daagselopers Politie

Zaterdags na de Vierdaagse is het traditie, dat de politiemensen, die hebben meegelopen met de Vierdaagse, op de afscheidsreceptie in het Hoofdbureau van Politie in Nijmegen verschijnen. Er worden souveniers uitgewisseld en elk korps heeft een geschenk voor de gastheer, de Regiopolitie Gelderland-Zuid. Veel politiemensen komen daar nog even gezellig bijpraten maar natuurlijk zijn er ook al veel naar huis vertrokken of zijn bezig hun spullen te pakken. Deze keer stond het afscheid voor een groot deel in het teken van het afscheid van Max Walg, de swingende verkeersagent. Hem werd alle lof toegezwaaid voor de 13 jaar dat hij op de ton in de St. Annastraat heeft gestaan en voor hem waren er natuurlijk ook geschenken. Namens de lopers kreeg hij een ingelijste karikatuur van hemzelf. zie de foto’s