16 juli 2009

Rabobank schenkt lescomputers aan KBO

Woensdagmorgen overhandigde de directeur van de Beekse vestiging van de Rabobank Rijk van Nijmegen, dhr. Wim Warmerdam, symbolisch één van de acht computers van deze bank, die tot voor kort werden gebruikt voor instructie, aan een aantal vertegenwoordigers van de KBO uit Beek, van Seniorweb en van het Kulturhus in Beek. zie de foto’s


Rabobank schenkt lescomputers aan KBO

Op woensdag 15 juli ontving de KBO Beek-Ubbergen acht computers van Rabobank Rijk van Nijmegen. De schenking van de computers stelt de KBO in staat de komende jaren weer computercursussen voor 50-plussers te organiseren. De cursussen vinden voortaan plaats in het Kulturhus en worden verzorgd door Seniorweb.

De computercursussen werden voorheen gegeven door Seniorweb in de Rabobank aan de Rijksstraatweg in Beek. Als gevolg van verhuur van een groot gedeelte van het gebouw is dit niet meer mogelijk. Omdat de Rabobank het belangrijk vindt dat de computerlessen aan ouderen in de gemeente mogelijk blijft, heeft de bank de huidige lescomputers geschonken aan de KBO Beek-Ubbergen.
Het Kulturhus in Beek heeft ruimte beschikbaar gesteld. Gedurende de komende twee cursusjaren draagt de Rabobank bij in de huurkosten van de ruimte. Ook het Kulturhus krijgt een financiële bijdrage om de noodzakelijke voorzieningen te treffen.
Eind september gaan de computercursussen voor senioren weer van start. De organisatie van de cursussen is nu in handen van de KBO. Docenten van Seniorweb verzorgen de cursussen. Afgesproken is dat alle oudere inwoners uit de dorpen van de gemeente Ubbergen kunnen deelnemen aan de cursussen.
Voor een aanmeldingsformulier van de cursus kunt u terecht bij het Kulturhus Beek, de Bibliotheek Beek-Ubbergen, de Rabobank in Beek en de Primera Beek. Voor Leuth en Ooij wordt nog naar een locatie gezocht voor de aanmeldingsformulieren
Mensen die zich al via de Rabobank hebben opgegeven en op de wachtlijst staan, krijgen bericht over het vervolg van de cursus.

Onderschrift foto:
Wim Warmerdam, vestigingsdirecteur van de Rabobank in Beek, overhandigt de computers aan mevrouw Leonie Schotvanger van de KBO afdeling Beek Ubbergen.