20 juni 2009

Mevrouw Luub overleden

Op 18 juni is in Nijmegen mevrouw Agnes Luub-Awater overleden. Mevouw Luub is de weduwe van het oud Hoofd van de lagere school in Ooij, Jan Luub, toen deze nog Veni Creatorschool heette. Bij de bouw van de nieuwe basisschool in Ooij in 2002 mocht zij de "eerste steen" leggen. Zij woonde de laatste jaren in een aanleunwoning bij zorgcentrum ’t Höfke in Beek, maar sukkelde al enige tijd met haar gezondheid. De H. Eucharistieviering vindt plaats op op woensdag 24 juni om 11.00 uur in de St. Hubertuskerk te Ooij met aansluitend om 12.45 uur de crematieplechtigheid in de Boszaal van crematorium Jonkerbos in Nijmegen.