14 mei 2009

Vernielingen JOP in Ooij

De buitendienst van de gemeente ontdekte bij de wekelijkse controle dat er verschillende schroeven van het nieuwe Jongeren Ontmoetings Punt in Ooij waren losgedraaid, waardoor het JOP onveilig wordt. Hiervoor is speciale apparatuur nodig, waardoor verondersteld mag worden dat dit moedwillig is gedaan. Ook werd een basketbalnet vernield. Over het nieuwe groene JOP is de jeugd niet echt tevreden. Daarom is de gemeente met de jeugd in overleg over eventuele aanpassingen. Wethouder Leidy van der Aalst heeft met enkele ambtenaren dezelfde dag de situatie ter plekke bekeken. Gedeeltelijk ontmantelen van het Jop bleek niet mogelijk te zijn omdat er dan een nog onveiliger situatie ontstaat. Helemaal verwijderen van het JOP, inclusief betonnen fundering, betekent het einde van het JOP. De wethouder besloot het nog een week aan te zien. De gemeente wordt direct gewaarschuwd als er weer schroeven los zijn en de buitendienst zal dit direct herstellen, zodat het JOP veilig blijft. Als de vernielingen zich de komende week blijven herhalen wordt het JOP definitief verwijderd. Jammer voor de jeugd, voor wie het JOP eigenlijk is bedoeld. Daarom bij deze een oproep aan de anonieme vernielers om over de gevolgen van hun vernielzucht nog eens goed na te denken. Er komt dan geen nieuwe terug!      zie de foto’sBron: de Gelderlander 150509
OOIJ – Precies zeven weken nadat de splinternieu­we, futuristische jongeren ontmoetingsplek (JOP) in Ooij is geplaatst, hebben gemeentewer­kers die gisteren geprobeerd in allerijl te verwij­deren. Onbekenden zijn in bezit gekomen van een sleutel, waarmee zij de bouten van het bouw­werkje los kunnen draaien. Gistermorgen consta­teerden medewerkers van de buitendienst dat de JOP los stond. Daarop besloot wethouder Leidy van der Aalst meteen het hele ding weg te halen.
„Het is niet veilig meer”, volgens Van der Aalst.
De JOP was echter niet zo makkelijk te demonte­ren, zodat die nog even blijft staan.
Het heeft vanaf het begin niet mee­gezeten met de jongerenontmoe­tingsplaats die de gemeente Ubber­gen voor de Ooijse jeugd had uitge­zocht. De plaatsing aan de Wilhel­minaplas werd meteen al flink ver­traagd omdat het eerst exemplaar beschadigd raakte op transport naar Ooij. Vorst en regen zorgden er daarna voor dat het lang duurde voordat het tweede exemplaar ge­plaatst kon worden.
Toen het ding er eenmaal stond, waren de jongeren er weer niet blij mee. De hufterbestendige sta­len constructie zat niet lekker. Bo­vendien misten de jongeren het af­dakje dat hen beschermde tegen weer en wind. „We waren al in overleg met de jongeren en enkele ouders om te kijken of de JOP niet comfortabeler kon worden”, ver­telt wethouder Leidy van der Aalst.
Volgens de wethouder is het niet zeker of de vaste club bezoekers verantwoordelijk is voor het los­draaien van de schroeven. „Dat kunnen ook andere jongeren ge­daan hebben. Maar we kunnen het zo niet laten staan. Als er klei­ne kinderen opklimmen, kan het zo maar instorten. Dat is veel te ge­vaarlijk. Buurtbewoners gaan het nu in de gaten houden” Als het aan de wethouder ligt, wordt de hangplek wel aangepast, zodat die alsnog weerbestendig wordt.