7 april 2009

Varkens komen om bij brand in Groesbeek

Bij een brand in een varkensschuur van de familie vd Weijde aan de Wylerbaan in Groesbeek zijn maandagavond diverse varkens en biggen om het leven gekomen. De twee plaatselijke dierenartsen hebben vervolgens de rest van de dieren laten inslapen. De bewoners ontdekten bij thuiskomst omstreeks 22.15 uur op de boerderij dat er brand was in de varkensschuur en namen direct de nodige maatregelen. De brandweer van Groesbeek was snel ter plaatse en zij werden geassisteerd door de brandweer van Ubbergen. Ook de hoogwerker uit Nijmegen kwam nog ter plaatse, maar hoefde niet meer in te grijpen.Op de foto hiernaast krijgt dierenarts José van Schayck een ademfilter op, voordat ze aan het werk gaat. zie de foto’sBron: de Gelderlander.
GROESBEEK – Bij een uitslaande brand in een veestal aan de Wylerbaan in Groesbeek zijn maandagavond vele tientallen varkens om het leven gekomen. De brand werd even na tien uur door de veehouder ontdekt. Het vuur werd bestreden door brandweerkorpsen uit Groesbeek, Ubbergen en Nijmegen. De brand was vrij snel onder controle maar waarschijnlijk heeft het gros van de 75 dragende zeugen in de stal het inferno niet overleefd.

Twee gewaarschuwde veeartsen wilden de dieren uit hun lijden verlossen, maar zij kregen vanwege de veiligheidsrisico’s pas later in de avond toestemming om de uitgebrande stal te betreden. Aangrenzende veestallen werden tijdens de brandbestrijding met behulp van ventilatoren rookvrij gehouden. De Wylerbaan was geruime tijd afgesloten. Over de oorzaak van de brand was maandagavond nog niets bekend.

GROESBEEK – Bij de brand die maandagavond woedde in een var­kensschuur aan de Wylerbaan in Groesbeek is een grote hoeveel­heid asbest vrijgekomen. De kan­kerverwekkende stof zat verwerkt in het dak van de stal.
Opruimers van het Winssense sloopbedrijf Hijmans waren giste­ren, in beschermende pakken en een grijper, de hele dag in de weer met het opruimen van verspreide asbestdeeltjes en de omgekomen zeugen. Ramptoeristen werden daarbij op afstand gehouden.
In totaal zijn alle dragende zeugen direct door de brand om het leven gekomen. Vijftig dieren kwamen direct om door het vuur. Twintig varkens zijn door Groesbeekse die­renartsen ter plekke uit hun lijden verlost.
Het particuliere terrein van var­kenshouder Van de Weijde was maandagavond door de brand­weer van Groesbeek afgezet. De hulpverleners waren met twee tankautospuiten en een waterwa­gen aanwezig vanuit Nijmegen, Ubbergen en Groesbeek zelf.
De brandweer is tussen tien uur ’ s avonds en twee uur ’s nachts in de weer geweest met de brand. De Wylerbaan was al die tijd afgeslo­ten voor alle verkeer.
De aanwezige dierenartsen, Peter Stins en José van Schayck, zorgden tijdens en kort na de brand voor de nodige commotie. Ze waren boos omdat de dienstdoende brandweerlieden ze een uur lang lieten wachten, voordat ze hun ver­lossende werk bij de schreeuwen­de zeugen konden doen.
Volgens de brandweer mochten de dierenartsen, zelfs met bescher­mende maskers op, niet de schuur in omdat zij er zeker van wilde zijn dat er zich geen koolmonoxi­de in de schuur bevond.
Nadat een deskundige van de brandweer metingen had verricht, mochten de dierenartsen met een speciale mondkap op, en onder be­geleiding van enkele brandweerlie­den, de varkensschuur in. Daar werden vervolgens de twintig nog levende zeugen uit hun lijden ver­lost.
Ook is in de nacht van maandag op dinsdag nog een asbestdeskun­dige ter plaatse geweest die het noodzakelijk vond een gedeelte van het terrein af te zetten. Een viertal brandweerlieden is na de brand ontsmet omdat zij in het as­bestgebied hun werkzaamheden hebben verricht.
In de overige drie varkensstallen op het terrein was tijdens de brand de stroom uitgevallen, en daarmee ook het ventilatiesys­teem. De brandweer heeft daarom mobiele ventilatiesystemen inge­zet totdat de stroomvoorziening weer was hersteld.
De varkensschuur is bij de brand totaal verloren gegaan. De schade loopt zeker in de tienduizenden euro’s. De oorzaak van de brand is vermoedelijk kortsluiting.
De brand in een Groesbeekse var­kensstal leidt tot zeker enkele tienduizenden euro’s schade.
Kortsluiting was vermoedelijk de oorzaak.