10 maart 2009

Het insigne van Buitengewoon Opsporings Ambtenaren

In onze omgeving zijn diverse Buitengewone Opsporings Ambtenaren werkzaam, die allemaal op hun eigen werkgebied bezig zijn. Zo zijn er de jachtopzichters en de ambtenaren van Staatsbosbeheer, maar ook milieuambtenaren e.d. Ze dragen allemaal hun eigen uniform en daarbij was van uniformiteit geen sprake. Vanaf 1 januari 2008 hebben al deze BOA’s een eigen embleem gekregen, dat ze zichtbaar op hun uniform moeten dragen, zodat de burger kan zien, dat ze te maken hebben met een officiële opsporingsambtenaar. Het embleem bestaat uit een hand met een scepter en een schild. Helaas is daar nog erg weinig bekendheid aangegeven, zodat een nadere kennismaking op zijn plaats is. Het is altijd gemakkelijk om te wetendat je ook van deze mensen een "bon" kunt krijgen, alhoewel dat natuurlijk niet hun doel is. Voorkomen is beter dan genezen.


Introductie boa-insigne
Veelgestelde vragen:

Waarom krijgen boa’s een speciaal insigne?
Buitengewoon opsporingsambtenaren – kortweg boa’s – krijgen een insigne om beter herkenbaar te zijn voor het publiek. Dit insigne maakt duidelijk dat het publiek te maken heeft met iemand die bepaalde strafvorderlijke bevoegdheden heeft. Boa’s mogen iemand bijvoorbeeld om het identiteitsbewijs vragen, ze mogen proces-verbaal opmaken wanneer ze een overtreding constateren, boetes uitschrijven en iemand aanhouden als die wordt verdacht van een strafbaar feit. Sommige boa’s mogen ook handboeien, een wapenstok, pepperspray of een vuurwapen dragen. Met een insigne onderscheiden boa’s zich ook van andere handhavingsfunctionarissen, zoals particuliere beveiligers, die deze bevoegdheden niet hebben, en van de politie, die juist meer bevoegdheden heeft.
Hoe ziet het insigne eruit?
Het insigne toont een hand, een scepter en een schild. De hand houdt de scepter vast, daarachter staat het schild. Het insigne is zilverkleurig en beschikbaar in twee vormen; een mouwembleem van stof om op het uniform te naaien en een metalen insigne om op te spelden, bij voorkeur op het revers.
Wat symboliseren de onderdelen van het insigne; hand, scepter, schild
De hand, de scepter en het schild van het insigne staan voor de taken en bevoegdheden die boa’s hebben. Het schild staat daarbij voor de bescherming van mensen in de publieke ruimte door de boa. De scepter (of staf) in de hand geeft aan dat de boa de bevoegdheid heeft om op te treden als dat nodig is.
Moet een boa zich ook kunnen legitimeren?
Ja, een boa moet zich altijd kunnen legitimeren als opsporingsambtenaar. Het insigne geldt niet als legitimatiebewijs.
Wie dragen het insigne?
Het insigne wordt gedragen door buitengewoon opsporingsambtenaren die veel contact hebben met het publiek. Dat zijn bijvoorbeeld boa’s die werken bij een gemeente, zoals parkeercontroleurs, milieuboa’s, of boa’s die in dienst zijn van een inspectiedienst of andere overheidsinstanties, bijvoorbeeld boswachters en jachtopzieners. Daarnaast zijn er boa’s die werken voor een particuliere instantie; bijvoorbeeld boswachters van Natuurmonumenten, inspecteurs van de Dierenbescherming en hoofdconducteurs van de NS.
Dragen alle boa’s het insigne?
Nee, het insigne wordt alleen gedragen door boa’s die contact hebben met het publiek. Er zijn ook boa’s die geen contact hebben met het publiek, zij hoeven het insigne niet te dragen. Daarnaast zijn er boa’s die voor de uitoefening van hun taken juist niet herkenbaar moeten zijn voor het publiek omdat dit de werkzaamheden van de boa kan belemmeren. Denk hierbij aan boa’s die in een opsporingsonderzoek niet als opsporingsambtenaar herkend willen worden. Ook zij hoeven het insigne niet te dragen.
De douane, politie en de Koninklijke marechaussee zijn bij het publiek reeds als opsporingsorganisatie bekend. Boa’s in dienst van deze organisaties worden niet verplicht het insigne te dragen.
Is het verplicht om een insigne te dragen?
Ja, vanaf 1 januari 2008 zijn de boa’s voor wie het insigne is bedoeld in principe verplicht om het insigne te dragen. Dit is dan ook vastgelegd in het Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar. Aangezien het insigne pas in december 2007 besteld en geleverd kan worden, zal het ministerie van Justitie het eerste half jaar van 2008 coulant omgaan met de draagplicht van het insigne. Dat geeft werkgevers de tijd om de insignes aan te schaffen en op het uniform te (laten) bevestigen.
Wanneer is voldaan aan de draagplicht?
Aan de draagplicht is voldaan indien de boa een bij Justitie besteld stoffen of metalen insigne draagt.
Een boa heeft ook een uniform aan, is dat niet duidelijk genoeg?
Nee, er zijn bijna 1.100 organisaties met boa’s in dienst en die hebben allemaal een eigen uniform of bedrijfskleding. Er bestaat niet één boa-uniform, dus aan zijn kleding kun je de boa niet altijd herkennen. Daarnaast zijn er ook mensen die voor hun werk een uniform dragen, maar die geen opsporingsbevoegdheden hebben (bijvoorbeeld particuliere beveiligers).
Heeft een boa ook bevoegdheden als hij zijn insigne niet (zichtbaar) draagt?
Ja, de bevoegdheden hangen niet af van het insigne.