26 februari 2009

Onrust in de Prinses Beatrixstraat in Ooij.

In de Prinses Beatrixstraat in Ooij is het al langere tijd onrustig, omdat de bewoners van die straat problemen hebben met een al jarenlange vete welke wordt "uitgevochten" tussen een bewoner van die straat en de gemeente Ubbergen. Ooit (eind zeventiger jaren) werd de familie van Kerkhof met hun bedrijf (een café annex winkel) verplaatst vanaf de lokatie op de hoek van de Koningin Julianalaan en de Goudwindestraat in Ooij naar de Prinses Beatrixstraat, omdat hun bedrijf plaats moest maken voor nieuwbouw. Maar dat verliep niet zoals iedereen graag wilde en werden er allerlei processen gevoerd. Dit resulteerde in het feit, dat de straat voor een groot deel volgeparkeerd werd met bedrijfsvoertuigen, zoals aanhangwagens e.d. Dit weer tot grote ergernis van de buurtbewoners, die niet zagen zitten dat zij de dupe werden van een vete tussen de familie en de gemeente. Intussen is het huis van de familie van Kerkhof, samen met een deel van het pad, dat ingang geeft tot de sportvelden van SVO (nu nog in gebruik, maar de velden zelf zijn inmiddels verplaatst) en de achterzijde van de woningen aan dezelfde straat. Dinsdag werd door de familie van Kerkhof hun eigendom afgezet d.m.v. paaltjes, zodat de ingang van SVO niet meer door motorvoertuigen gebruikt kan worden. De gemeente heeft de situatie bekeken en hebben de familie van Kerkhof aangezegd en aangeschreven, dat de paaltjes voor woensdag 09.00 uur verwijderd moeten zijn. Albert van Kerkhof heeft medegedeeld, dat hij de afzetting in ieder geval niet zelf zal verwijderen.