19 februari 2009

Nieuwe straatnamen Ooij bekend.

De gemeente Ubbergen heeft de straatnamen voor de ge­plande nieuwbouw, "Ooijse Graaf" op de voorma­lige sportvelden van SVO in Ooij bekend gemaakt. Het worden de namen Rietlanden, Hugokamp, Guidokamp, Ploegkamp, Boter­kamp, Adamskamp en Kempkes­plein. De commissie Straatnaamge­ving heeft zich daarbij laten inspi­reren door de ligging van de nieu­we wijk. De eerste straatnaam, Rietlanden, is gebaseerd op de ligging van de nieuwe buurt aan een ecologische verbindingszone met daarin rietba­nen. Daarnaast is het in de Ooij­polder voorkomend beroep van rietdek­ker op die manier ook in de straat­naam vertegenwoordigd. De rest van de namen zijn ver­noemd naar de oude veldnamen van percelen die er vroeger in de buurt lagen, het Kempkesplein ver­wijst naar het nabijgelegen sport­complex alsmede naar het water dat daar achter ligt. Wanneer met de bouw begonnen wordt in de "Ooijse Graaf" is nog niet bekend.
Ooijse Graaf