15 februari 2009

Damhertje vast in hek VVLK

Een damhertje heeft zich vanmorgen vastgelopen in het hek van voetvalvereniging VVLK te Leuth. Hetverdwaalde damhertje was kennelijk uit de woonwijk gekomen en zag voor zich het groene gras van de voetbalvelden. Via de kortste weg probeerde zij er zo bij te komen, maar halverwege bleef ze steken en kon niet meer voor of achteruit. Door het spartelen en het schuren over de klinkers met de vier poten, ontstond een behoorlijk bloederige massa en raakte ze behoorlijk aan haar poten gewond. De jachtopzichters Tank en Dengerink, alsmede de Dieren Ambulance Nijmegen (DAN) zijn ter plaatse geweest en onder hun deskundige leiding is het damhertje "gered" en met de dierenambulance meegenomen. Later op de dag is het hertje weer in de Ooijpolder uitgezet. zie de foto’s


door Francine Wildenborg (De Gelderlander)
Damhertje bevrijd uit Leuths hek 
 LEUTH – Toen de voetballers van VVLK uit Leuth zondagochtend naar de training kwamen deden ze een opvallende ontdekking. Een damhertje, een vrouwtje van een jaar, zat klem tussen de spijlen van het toegangshek. Er lag be­hoorlijk wat bloed op de grond, maar na de bevrijding bleek het dier alleen licht gewond te zijn en kon het in de Ooijpolder worden uitgezet.
Jachtopzichter Gerrit Dengerink: „ Gelukkig had het niets gebroken. Als het zwaar gewond was ge­weest hadden we het af moeten maken. Dat komt geregeld voor, omdat damherten en reeën vaak worden aangereden. Nu had het flink met haar pootjes over de grond geschuurd, maar alle pezen waren intact. Toen een van de stangen van het hek was doorge­zaagd, kon het nog gewoon lo­pen.”
Voor dieren als herten en reeën geldt dat verdoven en herstellen in gevangenschap vrijwel onmogelijk is, vertelt Jacqueline Bouwhuisen van de Dierenambulance in Nijme­gen. „ Ze worden dan zo zenuwach­tig dat ze aan de stress overlijden.”
In tegenstelling tot reeën, kom je damherten niet zo vaak tegen in deze buurt. Dengerink: „ Momen­teel zitten drie damherten in de polder. Het kan zijn dat ze uit een hertenfarm zijn ontsnapt, of mis­schien zijn ze uit het Reichswald gebroken.”
Jachtopzichter Joop Tank, ook be­trokken bij de bevrijding zonda­gochtend: „Ik denk dat dit dier uit een farm is ontsnapt. Het was zo rustig.” Tank zette het beestje uit op een plek waar het makkelijk aan voedsel kan komen en waar het in alle rust weer op krachten kan komen. „Ik denk dat het goe­de kans maakt om te overleven.”

 (bron: de Gelderlander )