10 februari 2009

Bezoek Minister Cramer aan Ooijpolder

Het voor woensdag 11 februari aan de Ooijpolder geplande bezoek van Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu gaat niet door. De projecten die de minister bezoeken zou, zijn voor Gelderland van bijzonder belang. O.a de Ooijpolder behoort tot het Nationaal Landschap en vormt een bijzonder landschap met hoge natuurwaarde. Het gebied kent bijzondere planten en vogels en heeft al lange tijd aantrekkingskracht op toeristen en schilders. Woensdag zou ze bij het voetgangersveer over het Meertje een cheque ter waarde van € 950.000,00 overhandigen aan gedeputeerde Harry Keereweer. Dit zal nu op een later tijdstip gebeuren.MINISTER CRAMER BEZOEKT GELDERSE PROJECTEN IN KADER VAN MOOI NEDERLAND (Persbericht)

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu bezoekt op woensdag 11 februari een drietal projecten in de provincie Gelderland: de nieuw aangewezen rijksbufferzone Park Lingezegen, het Waalfront waaraan het Rijk 25 miljoen euro heeft toegekend en de Ooijpolder waarvoor de minister onlangs een investeringsbudget van 950.000 euro beschikbaar heeft gesteld. Het thema van het bezoek is de Verhouding Stad en Land. Het bezoek vindt plaats in het kader van het kabinetsprogramma Mooi Nederland. Gedeputeerde Co Verdaas begeleidt minister Cramer bij het bezoek.

Persmoment
Pers is van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij het persmoment tijdens het werkbezoek. Dit wordt gehouden om 14.45 uur bij het voetveer nabij de Ooijpolder. Minister Cramer licht dan toe hoe ze aankijkt tegen de bezochte projecten en welke plannen ze heeft om het landschap te ontwikkelen en verrommeling tegen te gaan. Tevens overhandigt ze een cheque ter waarde van 950.000 euro aan gedeputeerde Harry Keereweer. Daarbij legt ze uit waarom investeren in de Ooij belangrijk is. Tijdens het persmoment is er een mogelijkheid de minister en gedeputeerden Harry Keereweer en Co Verdaas te interviewen.

Belang van de Gelderse projecten
De projecten die de minister bezoekt, zijn voor Gelderland van bijzonder belang. De Ooijpolder behoort tot het Nationaal Landschap en vormt een bijzonder landschap met hoge natuurwaarde. Het gebied kent bijzondere planten en vogels en heeft al lange tijd aantrekkingskracht op toeristen en schilders. Park Lingezegen vormt uniek project in Nederland qua omvang. Het nieuw aan te leggen park beslaat 1500 hectare is vormt een belangrijk natuurgebied voor de 160.000 huidige en toekomstige bewoners van Nijmegen, Arnhem en kleinere plaatsen als Els en Oosterhout. Onder de noemer ‘Waalfront’ wordt gewerkt aan een nieuwe invulling van het gebied tussen het spoor, de Waal en de Weurtse- en Winselingsweg. Op deze plek moet een nieuwe, spraakmakende en inspirerende stadswijk aan de Waal komen met woningen, voorzieningen, veel openbare ruimte en een plek aan de rivier waar iedereen kan komen. Op deze manier kan de centrumfunctie uitgebouwd en versterkt worden.

Mooi Nederland
Veel Nederlanders vinden dat Nederland steeds meer versteent en verrommelt. Minister Cramer: “Er verdwijnt nodeloos veel groen en open ruimte en er komt vaak lelijkheid voor terug.” Om hier iets aan te doen, is het Rijk gestart met het programma Mooi Nederland. Doel is dat Nederlanders in 2011 meer tevreden zijn over het landschap in Nederland. Het programma beoogt een goede balans te creëren tussen economische ontwikkeling, bereikbaarheid, woningbouw en een duurzame leefomgeving.

Uit de Gelderlander van 100209

Bezoek van minister laat afgelast
NIJMEGEN/OOIJPOLDER – Het aange­kondigde bezoek van minister Jac­queline Cramer aan de regio Nij­megen is op het allerlaatste mo­ment afgelast. Komende woensdag wilde zij drie Gelderse projecten aanschouwen, die meehelpen om Nederland mooier te maken.
Een paar dagen geleden kreeg de minister echter te horen dat zij te­recht kon in het ziekenhuis voor een operatie waarvoor zij al enige tijd op de wachtlijst stond. De dok­toren achtten het niet verstandig dat zij woensdag alweer op werk­bezoek zou gaan. Een nieuwe da­tum moet nog gevonden worden.
De minister zou een rondtocht ma­ken door de Ooijpolder, langs het Waalfront ( Weurtseweg) en naar het toekomstige park Lingezegen ( tussen Arnhem en Nijmegen). Volgens de minister verdwijnt er ‘nodeloos veel groen en open ruimte en komt er vaak lelijkheid voor terug’. Het rijk is gestart met het programma Mooi Nederland dat er voor moet zorgen dat Neder­landers in 2011 al meer tevreden zijn met het landschap.
De Ooijpolder is daar als Natio­naal Landschap een mooi voor­beeld van. De nieuwe woonwijk ‘Waalfront’ in Nijmegen moet op andere wijze nieuw en inspirerend worden. Het park Lingezegen van 1.500 hectare wordt een nieuw stuk natuur dat veel bezoekers moet trekken uit Nijmegen en Arn­hem en de dorpen daartussen.