24 januari 2009

Afscheid Jan Corte

Zaterdagmorgen is op een waardige manier afscheid genomen van Jan Corté, die afgelopen weekend na een kortstondige ziekte is overleden. Na een afscheidsdienst in de Hubertuskerk te Ooij, waarin werd voorgegaan door diaken Henk Nieuwenhuis, werd hij door de schutterij Eendracht met schutterseer ten grave gedragen op de naast de kerk gelegen begraafplaats. Jan is 54 lid geweest en hij bekleedde 25 jaar een bestuursfunctie. Hij is koning en keizer van de schutterij geweest. Hij was erelid van de vereniging. zie de foto’s

De foto’s zijn in overleg met de familie gemaakt.

dscf3340janc

Bron: De Gelderlander.

Schutterseer voor Jan Corte.

OOIJ – Jan Corté, die vorige week na een kortston­dig ziekbed overleed, had een bijzondere plaats bij schutterij Eendracht in Ooij. Dat was afgelo­pen zaterdag te merken toen hij met schutters­eer werd begraven. Corté was 54 jaar lid en be­kleedde 25 jaar lang een bestuursfunctie. Dat le­verde hem het erelidmaatschap op. Ook over de Ooijse grenzen heen genoot hij aanzien onder schutters. Hij droeg de zilveren eremedaille van de federaties van Gelderse schutterijen en gildes en de gouden medaille van de ( Europese) Nobele Orde van de Papegaai.
SCHUTTERIJ NEEMT MET SCHUTTERSEER AFSCHEID VAN JAN Corté

 

De schutterij Eendracht uit Ooij nam op zaterdag 24 februari 2009 afscheid van haar oud hoofdbestuurder, bestuurslid van de Raad van Toezicht, Schietmeester en erelid Jan Corté.

De schutterij heeft Jan vanaf dorpshuis ?De Sprong ? in optocht begeleid naar de St. Hubertuskerk. Dit met ondersteuning van de tamboers van de drumfanfare onder leiding van tamboermaître Geert Basten. De Officieren en Vendeliers met Jeugdvendeliers vormden bij de kerk een erehaag.

De heilige mis in een overvolle kerk was indrukwekkend en werd voorgegaan door Henk Nieuwenhuis. Tijdens de dienst hebben dochter Marian en de naaste familieleden

Jan herdacht in emotionele toespraken, waarin anekdotes over hun belevenissen met Jan de boventoon voerden. Je kon hier aan merken dat Jan een echte familieman was en daar ook naar leefde.

Verder herdacht Wim Heinen voorzitter van de schutterij Jan. Hij prees Jan voor zijn inzet bij de schutterij en dankte de familie dat zij altijd als thuisfront achter Jan gestaan hebben. Hierdoor kon hij zich bijzonder voor de schutterij inzetten.

Hij wenste Willy, Pieter en Marian, Marian, Fred en Loïs en verdere familie veel sterkte om het verlies van Jan te dragen.

Na de H. Mis werd Jan onder leiding van zijn vriend, Commandant Mies Reijnen, naar de begraafplaats naast de kerk gebracht. Na de laatste gebeden nam de Schutterij met Vaandel in rouw, met een vendelhulde waarin senior vendelier Hendrik Awater meedeed en de Officieren met getrokken sabel op emotionele wijze afscheid van Jan.

Hierna zijn alle aanwezigen naar Café-restaurant Vink gegaan voor de koffietafel en werd daar gelegenheid geboden om de familie te condoleren.

Wij als schutterij verliezen in Jan een zeer gewaardeerd erelid, die al 58 jaar de sporen binnen de schutterij verdiend had, vooral op bestuurlijk gebied. Hij was 25 jaar actief als Hoofdbestuurslid en 9 jaar als lid van de Raad van Toezicht.

Jan was een begenadigde schutter en een goede administrateur voor de Herenschietgroep.

 

Wim Heinen

 

Voorzitter schutterij Eendracht Ooij.