18 januari 2009

Jan Corte overleden

 In de afgelopen nacht is na een korte ziekte Jan Corté uit Erlecom overleden. Jan heeft in zijn werkzame leven gewerkt bij een metaalbedrijf in Weurt en was erg actief in het verenigingsleven in Ooij. Zo was de schutterij Eendracht zijn grote passie en daarvoor werd hij enkele jaren tot erelid van de vereniging benoemd. Jan is 71 jaar geworden. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkind, alsmede de andere familieleden.

dscf3033ks2008
dscf8102jan_corte 


                                                                                      

                                                                       

                   Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

 

                                               Jan Corté

                  

                   Ere Lid van schutterij Eendracht

                   Lid van de Raad van Toezicht van Schutterij Eendracht

Drager van de zilveren Ere Medaille van de Federatie van Gelderse schuttersgilden en schutterijen.

Drager van de Gouden Medaille van de Nobele Orde van de Papegay.

 

Jan was 54 jaar lid van schutterij Eendracht en van 1970 tot 1995 lid van het bestuur van schutterij Eendracht.

Voor zijn inzet voor schutterij Eendracht zijn wij hem veel dank verschuldigd.

De uitvaartdienst met schutterseer zal plaatsvinden op zaterdag 24 Januari om 11.00 uur in de St. Hubertuskerk in Ooij, waarna wij hem begeleiden naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof naast de Kerk.

Wij wensen zijn echtgenote Willy en zijn kinderen, kleinkind en Familie veel sterkte toe in de komende tijd.

                                    Keizerspaar, Koningspaar, Jeugdkoningin,

                                    Bestuur en leden schutterij Eendracht Ooij.