9 januari 2009

Thema avond veilig Internetten

 De gemeente Ubbbergen heeft donderdagavond, samen met de politie Gelderland-Zuid een thema-avond veilig internetgebruik gehouden in de basisschool De Biezenkamp te Beek. Deze avond was bestemd voor schooldirecties, teamleden en MR-leden van de basisscholen in de gemeente Ubbergen. Tijdens de thema-avond werden de basisbegrippen zoals msn, sms, chat, downloaden, weblogs, profielen uitgelegd, zodat zij leerden waar leerlingen het over hebben. Daarnaast kwam aan orde hoe je als school ervoor zorgt dat internetten op een veilige manier gebeurt en wat je als leerkracht c.q. school kan doen tegen cyberpesten. De avond werd verzorgd door Marcel Boersma van de Kinderconsument, samen met Rianne Maas-Willems van de Regiopolitie, team Groesbeek. www.kinderconsument.nl     zie de foto's  dscf7787


 

Workshop over VEILIG INTERNET

 

Naast het schoolplein is er een heel nieuwe wereld ontstaan waarin kinderen zich dagelijks begeven. Een nieuwe hangplek, genaamd het internet. Een nieuwe wereld betekent ook een nieuwe vorm van pesten: cyberpesten. Maar voordat we weten wat dat is en wat we hieraan kunnen doen, is het belangrijk dat we weten hoe deze nieuwe wereld er uit ziet: o.a. MSN, chatten, weblogs en profielen, webcams en internettelefoneren.

 

Leerkrachten, leerlingbegeleiders en de schoolleiding worden tijdens deze workshop op een eenvoudige manier bekend gemaakt met deze begrippen.
Aan de hand van enkele voorbeelden wordt u geconfronteerd met problemen die leerlingen kunnen tegenkomen op het internet. U ervaart hoe het is om als kind een probleem te hebben en merken ook dat het soms helemaal niet zo eenvoudig is om een oplossing te vinden.

 

Inhoud van de workshop over veilig internet:

waarom vinden kinderen internet zo leuk? wat vinden zij zoal op internet?
met de nadruk op de meest voorkomende problemen t.w.: pesten via MSN en/of SMS
wat zijn de problemen die kinderen ervaren met internet?
wat zijn de oplossingen?
wat moeten kinderen zelf tenminste weten om zich tegen vervelende ervaringen te kunnen weren?
hoe kunnen opvoeders opvoeden in dit informatietijdperk? Op school en thuis?