3 november 2008

Jeugd- en Jongerendag schutterijen bij OEV

De kring "Rijk van Nijmegen – de Betuwe" organiseerde zondag in het schuttersgebouw OEV in Millingen aan jeugd-en jongerendag voor de jeugd van 6 tot 25 jaar. De dag begon met diverse workshops op het gebied van vendeliers, majorettes, muziekkorps, adjudanten, etc. Rond de middag was er een lunch en daarna muziek. Tijdens de workshops werd per onderdeel uitleg gegeven over de verschillende secties. Zo krijgt een vendelier weer beter kijk op de jurering van de majorettes, of de majorettes weer een betere kijk op de jurering van een muziekkorps. Bij elke onderdeel werd eerst in het kort verteld waar een jurylid op let en daarna mochten de groepen met de materialen per onderdeel aan de gang en even proeven van de andere secties. Foto’s: Peter Hendriks. img_2060_oevjjdag