20 oktober 2008

Brand in kleine toren H. Hubertuskerk te Ooij

 

Bij schilderswerkzaamheden in de kleine Angelustoren van de Sint Hubertuskerk aan de Kerkdijk in Ooij is maandagmorgen rond half elf brand uitgebroken. Schilders moesten het torentje opknappen en tijdens het afbranden van de oude verflaag vatte het hout vlam. De schilder reageerde direct adequaat en riep naar omstanders dat er brand was, waarna hij zelf, met zijn meegebrachte brandblusser het vuur kon doven. De door een buurtbewoonster gealarmeerde brandweer van Ubbergen, die assistentie kreeg van Millingen en Nijmegen, hoefde alleen nog maar te controleren of het vuur inderdaad geheel gedoofd was. zie de foto’s.
dscf8483brkerk dscf8501brkerk
 

OOIJ – Bij schilderwerkzaamheden in de Sint Hubertuskerk aan de Kerkdijk in Ooij is maandagmorgen rond half elf brand uitgebroken. Het oude hout, waarvan de verf met een brander werd verwijderd, had vlam gevat. Brandweer en politie werden gealarmeerd, maar toen zij aan de Kerkdijk arriveerden had de schilder zelf het brandje al weten te blussen. De brandweer heeft uit voorzorg de situatie nog gecontroleerd en alles veilig verklaard.

Wel kreeg de schilder het advies de brander niet meer te gebruiken.

Bron: Gelderlander 201008

door Geert Willems OOIJ – Bij schilderswerkzaamhe­den in de Sint Hubertuskerk aan de Kerkdijk in Ooij is maandag­morgen rond half elf brand uitge­broken in de kleine Angelustoren. Het oude hout, waarvan de verf met een brander werd verwijderd, had vlamgevat.
Brandweer en politie werden ge­alarmeerd. Naast de brandweer van Ubbergen snelden ook de brandweer van Millingen en een hoogwerker van Nijmegen naar Ooij.
Toen zij aan de Kerkdijk arriveer­den, had de schilder zelf de vlam­men al weten te bedwingen met een brandblusser. De brandweer­mannen van Ubbergen hebben de plek des onheils nog wel gecontro­leerd en uiteindelijk alles veilig ver­klaard. Wel kreeg de schilder het advies de brander niet meer te ge­bruiken.
Oud-wethouder Wim Arnts, te­genwoordig nog lid van de paro­chieraad en actief als collectant, was toevallig op de begraafplaats aan het werk, toen er vanuit het to­rentje alarm werd geslagen.
„‘D’r is brand, d’r is brand’, hoor­den we roepen", vertelt Arnts. „We dachten eerst dat het een grapje was, maar zagen toen toch rook uit de toren komen. Eén van ons heeft toen meteen 112 gebeld met een mobiele telefoon. Geluk­kig had de schilder zelf de blusser mee naar boven genomen, want het is nogal moeilijk om in dat to­rentje te komen. Je moet dan via het koor, door een luik en over een rechte trap. Dat is niet makke­lijk."
De schilderswerkzaamheden ma­ken deel uit van een grote renova­tie van de Ooijse kerk. Eerder werd een groot deel van het interi­eur aangepakt. Zo heeft de Huber­tuskerk een ander altaar en preek­stoel gekregen.