2 juli 2008

Jurydag Entente Florale

 Op dinsdag 1 juli is de jury van de Internationale Entente Florale in de gemeente Ubbergen geweest om het dubbeldorp Beek Ubbergen te beoordelen. Nadat Beek Ubbergen vorig jaar de 1e prijs gewonnen had in de categorie "Groenste dorp van Nederland" , was het dorp nu klaar voor de strijd om het "Groenste dorp" van Europa te worden. Na ontvangst en verwelkoming van deze internationale jury in het gemeentehuis en het tonen van een korte film over de gemeente, gemaakt door "Leukvoorlater" uit Millingen , vertrok het gezelschap per zonnetrein voor een tocht door de Ooijpolder, waarbij ze o.a. aangingen bij Zeger Stappershoef in Erlecom, die uitleg gaf over zijn agrarische combinatie met natuurbeheer. Daarna ging het hele gezelschap naar het Persingens Kerkje, waar een lunch geserveerd werd. Per touringcar werden ze vervolgens naar het voetgangerspontje over het Meertje gebracht, waarna een wandeling over de boerenpaden naar Ubbergen volgde. In Ubbergen werd de tocht weer per bus voortgezet naar Beek, terwijl er onderweg in het Engels uitleg gegeven werd aan de leden van de jury, die uit diverse landen kwamen. dscf9978In Beek werd vervolgens een bezoek gebracht aan Huize Wylerberg en de daarnaast gelegen Informatiecentrum Nederlands Cultuurlandschap. Na afloop volgde een juryberaad in Hotel Val Monte, waarna de jury uitleg gaf aan burgemeester Paul Wilbers en zijn ambtenaren, alsmede aan de verzamelde pers. Ze spraken lovend over deze dag en over hetgeen ze gezien hadden, maar de echte uitslag zal pas in september in het Croatische Split bekend gemaakt worden. Zeker is in ieder geval dat de gemeente Ubbergen Goud, zilver of brons zal krijgen, maar dat alles is weer onderverdeeld in punten. zie de foto's  

 Veel lof voor Beek van Europese jury  (Bron: De Gelderlander 020708)

 Juryleden Entente Florale onder indruk na rondleiding in polder.

UBBERGEN – Beek-Ubbergen kan met vertrouwen de uitslag afwach­ten van de Entente Florale-compe­titie om het groenste dorp van Eu­ropa. Na een uitgebreide rondlei­ding door heuvels en polder was er louter lof voor het groen en alle ecologische projecten in de ge­meente Ubbergen. Er hadden al­leen wat meer eenjarige bloemen kunnen staan. Maar, relativeerde het Vlaamse jurylid die kritiek, we weten dat de overheid in Neder­land daar een eigen beleid in voert. Ze waren dan ook verrast door het kleurrijke bloemperk dat onlangs voor het gemeentehuis is aangelegd. „Niet alleen voor dit jaar", verzekerde burgemeester Paul Wilbers. „We gaan er mee door."
Beek was het vierde dorp waar het team van de Entente Florale op be­zoek ging. Er volgen er nog acht deze zomer.
Op 11 augustus vindt het finale ju­ryberaad plaats. Ubbergen hoort de uitslag pas in september als een delegatie afreist naar de slotmani­festatie in het Kroatische Split.

Water ja! Maar waar zijn de bloemen?  (Bron: De Gelderlander 020708)

Spannende dag voor Ubbergen. Wat vindt de groene jury?

door Geert Willems

UBBERGEN – Gisteren moest alles mooi en goed zijn in Beek en Ub­bergen.
Het was de dag dat juryle­den van de Entente Florale uit heel Europa, voornamelijk land­schapsarchitecten en bloemendes­kundigen, te gast waren in het groenste dorp van Nederland. Maar wordt Beek-Ubbergen ook de groenste van Europa?
Bij zo'n competitie komt het aan op de details. Is het dan erg dat een boer in de Nijmeegse hoek van de Ooijpolder net deze dag het gier over z'n land heeft gere­den? Komt de zure lucht tot Persin­gen of net niet? En hoe konden we vergeten dat net vandaag oud­papier wordt ingezameld, zodat overal op de stoep dozen en kar­ton staan opgestapeld? En wat een pech! Gaat er net iets mis met het zonnetreintje dat de juryleden door de polder rijdt! De wielen lo­pen aan. Gelukkig houdt juist op dat moment boer Zeger Stappers­hoef een enthousiast verhaal over landschapsbeheer. De juryleden en hun gidsen kunnen zonder ver­traging instappen in een nieuw treintje dat in allerijl is opgehaald.
De angst lijkt niet terecht. De prachtige natuurfilm, de heerlijke lunch in het kerkje van Persingen en de hilarische overtocht met het zelfbedieningsveer: het zijn alle­maal toppers in het programma. De Ubbergse gidsen spelen regel­matig hun grootste troefkaart uit: het project Water Werkt. Overal wijzen zij trots op de stroompjes, fonteintjes en kanaaltjes. Maar het is ook een overvol programma. Als het internationale gezelschap een nieuwe overstap moet maken, dit keer in een luxe touringcar, staan de kopjes vermoeid. Net als bij een reisgezelschap dat tijdens de excursiedag iets te veel informatie te verwerken heeft gekregen. Een Tsjechisch jurylid begint ongege­neerd en hard te geeuwen. De warmte drukt. Als dan ook nog één van de verslaggevers zijn flesje water laat omvallen en de aanteke­ningen van een jurylid nat maakt, volgt een norse reactie. „Water, wa­ter, water ja. Maar waar zijn de bloemen?"
Het is slechts een kleine rimpeling in een gelikte show. Burgemeester Paul Wilbers windt als een erva­ren ceremoniemeester het gezel­schap om de vingers met z'n grap­jes. Over de havo bijvoorbeeld, die binnenkort ecologisch verant­woord wordt herbouwd. „ Scholie­ren hebben niet alleen groene vin­gers als ze van school afkomen, maar ook groene hersenen."
Het gezelschap lacht dankbaar. En ze accepteren ook de uitleg over het oudpapier, waar de gids nog een milieuvriendelijke draai aan weet te geven. „Het papier wordt opgehaald door verenigingen, die daar hun kas mee spekken. Daar­na wordt het papier hergebruikt." Her en der volgen goedkeurende knikjes. Maar of het voldoende is? Deze juryleden zijn een week lang onderweg. Vrijwel iedere dag staat een bezoek gepland. Pas in septem­ber wordt duidelijk of Beek het groenst was.
Hoe konden we vergeten dat net vandaag oudpapier wordt ingezameld?