29 mei 2008

Deelname Europese Groencompetitie Entente Florale

  Om het goud, de titel "groenste dorp van Nederland", te kunnen verzilveren in de verkiezing tot "groenste dorp van Europa" is de gemeente Ubbergen al geruime tijd druk bezig met de voorbereidingen voor de komst van een internationale jury. Het gezelschap bestaat uit 12 juryleden uit evenveel verschillende Europese landen, 3 aspirant-juryleden en 4 bestuursleden van Entente Florale Nederland; dscf4492welkomeen groot gezelschap dus. Dit internationale gezelschap zal op 1 juli a.s. door de burgemeester en een aantal medewerkers van de gemeente Ubbergen meegenomen worden op een rondrit langs de mooiste plekjes in "dubbeldorp" Beek-Ubbergen en buitengebied. De rondleiding voert onder meer langs de Kasteelschehof, het Persings Kerkje, het trekpontje over het Meertje, de Rijksstraatweg, elementen van "Water Werkt", het Kulturhus, de begraafplaats bij het kleine Bartholomeuskerkje en eindigt bij een prachtig uitzicht op Persingen vanaf de stuwwal. En in verband daarmee is er alvast een bloemenperk met Welkom voor het gemeentehuis aangelegd.

door Geert Willems (Bron: De Gelderlander)

Ubbergen traint voor eigen EK

Het groenste dorp van Nederland krijgt bezoek van Europese jury

 UBBERGEN – Terwijl Marco van Bas­ten zijn mannen traint voor het Europees kampioenschap voetbal, bereidt burgemeester PaulWilbers zich voor op zijn eigen EK. Als groenste dorp van Nederland mag Beek-Ubbergen dit jaar meedoen aan de Europese Entente Flora­le- competitie.
Op dinsdag 1 juli zijn de twaalf le­den, van ieder deelnemend land één, te gast in Beek en Ubbergen om de groenheid van het dubbel­dorp te beoordelen.
Het straatbeeld wordt intussen al een beetje opgepimpt om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Zo is tegenover het gemeentehuis een bloemenperk aangelegd met het woord ‘ WELKOM'.
De jury komt op die dinsdag niet alleen in de twee dorpen aan de heuvelrug, maar gaat ook met het zonnetreintje de Ooijpolder in. Onderweg zijn er stops bij boer Ze­ger Stappershoef in Erlecom, waar scholieren in het groen aan het werk zijn, en bij de Zeelandsche Hof, waar een boerenlandpad is ge­realiseerd. De lunch wordt geser­veerd in het kerkje van Persingen.
Zie ook pagina 22 Het straatbeeld van Beek wordt opgepimpt om een goede indruk te maken op de buitenlandse ju­ryleden. Zo is er een bloemen­perk aangelegd met ‘ WELKOM'.

door Geert Willems

Beek en Ubbergen krijgen kleur met bonte perkjes vol viooltjes.

Beek verdedigt in Split het rood- wit- paars 

 UBBERGEN – Groen is Beek-Ubber­gen al, maar mag het ook een beet­je kleurrijker? Die tip heeft de Beekse delegatie gekregen in aan­loop naar de Europese Entente Flo­rale. Het groenste dorp van Neder­land heeft een speciale coach toe­gewezen gekregen die helpt met de voorbereiding. Op 1 juli komt de jury op bezoek, in september wordt tijdens de finale in het Kroa­tische Split de winnaar bekend ge­maakt.
Het ‘ Tante Floral'- team van Wil­bers heeft goed geluisterd. Voor het gemeentehuis is een bont perk aangelegd met veel viooltjes waar­in buxushagen het woord ‘ WEL­KOM' vormen. „We hebben er ook de Europese vlag en de Neder­landse vlag in verwerkt, maar dat is niet helemaal gelukt", vertelt voorlichtster en teamlid Marianna Stolk. In plaats van blauwe viool­tjes staan er paarse, waarmee de Europese vlag vrijwel onherken­baar is geworden. De Nederlandse driekleur is verworden tot het rood-wit-paars.
Ook bij de entree van het dorp aan de Verbindingsweg wordt een kleurrijk perk aangelegd. Op een platgereden strook gras, die fiet­sers veel gebruiken om de weg af te snijden worden ook bloemetjes geplant.
„Dat zijn dingen die we toch al wil­den doen. Niet alleen omdat de ju­ry komt", legt burgemeester Wil­bers uit. „Die perkjes blijven en worden volgend jaar weer inge­plant met eenjarige bloemen."
Voor het overige wil Wilbers, om in voetbaltermen te spreken, voor­al ‘uitgaan van eigen kracht'. „We kregen ook het advies om wat volkscultuur te tonen, maar we la­ten echt geen schutterij opdraven. Dat vinden we een beetje nep. We willen ons onderscheiden met het monumentenbeleid, het be­schermd dorpssgezicht van Beek en Ubbergen en het project Water Werkt. Groen is meer dan alleen de kleur."
Beek en Ubbergen schakelen ook de eigen achtertuin in, de Ooijpol­der, om indruk te maken op de ju­ry. Wilbers: „ Zoals kleren de man maken, maakt de omgeving het dorp." Het programma is enigszins aangepast in vergelijking met het bezoek van de Nederlandse jury vorig jaar. „We lunchen nu in het kerkje van Persingen, omdat dat het kleinste dorp van Nederland is", legt Wilbers uit. „De vorige keer aten we in Waalheuvel, maar dat is voor Fransen helemaal geen bijzonder gebouw."
Ook wordt het lastig om te pron­ken met alle Nederlandse schrij­vers die de heuvelrug als inspiratie­bron hebben gebruikt. Wie in Eu­ropa kent Nescio? In totaal dingen twaalf dorpen mee om de titel van de Entente Florale. Daaronder is ook het Itali­aanse Bergolo. „Daar hebben we een paar weken geleden een mail­je van gehad met ‘ Succes!'", vertelt Marianna Stolk. „ Uiteraard heb­ben we ook iets teruggestuurd."