22 maart 2008

Nieuwe voorzitter WFM

 In haar vergadering zaterdagochtend 22 maart 2008 heeft het bestuur van de lokale radiozender en kabelkrant WFM besloten, dat Paul Ekelschot de nieuwe voorzittersrol gaat vervullen, als opvolger van Arie Storm. Arie heeft symbolisch de voorzittershamer overhandigd aan Paul. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Paul een goede voorzitter zal zijn voor WFM, mede gezien zijn overige bestuurlijke kwaliteiten. Op de foto overhandigt oud-voorzitter Arie Storm(rechts) de voorzittershamer aan Paul Ekelschot. foto WFM  overhandiging_custom