23 november 2007

Zoeken naar explosieven Thornsche Molen

Deze week zijn medewerkers van de Explosive Clearance Group uit Wijchen begonnen met zoeken naar explosieven uit de 2e Wereldoorlog op het stuk grond aan de Thornstraat nabij de Querdamm, waarin de toekomst de Thornsche Molen herbouwd zal gaan worden en waar tevens een kunsteilandje wordt aangelegd. Omdat het stuk grond in de oorlog in de frontlinie lag, liggen er nog veel overblijfselen van die tijd in de grond. Er zijn inmiddels al granaten gevonden. Deze komen in een speciaal daarvoor ontworpen container, voorzien van alarm en diverse beveiligingen. Ook archeologen kijken mee bij dit onderzoek.   dscf6753ecg

door Loes van den Heuvel  (Bron: de Gelderlander 231107)

LEUTH – Mannen in gekleurde vei­ligheidshesjes.
Afgegraven stukken weiland. Een gepantserde kraan. Bij de Thornsestraat tussen Leuth en Persingen wordt gezocht naar munitie uit de TweedeWereldoor­log. Deze week zijn medewerkers van de Explosive Clearance Group ( ECG) uit Wijchen bezig op stuk­ken grond waar de Thornsche Mo­len herbouwd gaat worden en een kunsteiland wordt aangelegd. De Thornsestraat lag in de oorlog in de frontlinie, waardoor er in dit ge­bied veel munitie en restanten in de grond zitten.
Met een ijzerdetector wordt de grond meter voor meter afgezocht. In het gras staat een zilverkleurige pen om de looproute aan te geven; zo wordt er geen plekje overgesla­gen.
Als de detector iets aangeeft beginnen de mannen te graven. Eerst met de schop, zonodig met de kraan. Gevonden explosieven worden in een speciaal beveiligde container opgeslagen. Er zitten ex­plosieluiken in die opengaan bij een ontploffing, de dikke muren zijn scherfwerend, er zit een brandwerende coating en een alarminstallatie in.
Jack Extra is een van de medewer­kers van ECG. Hij laat zien wat er zoal gevonden is: een rookpot uit een granaat (zorgt voor een rook­gordijn), een granaatje van 2 centi­meter, een Amerikaanse mortier­granaat en het staartstuk van een mortiergranaat.
„ De mortiergranaat kan nog af­gaan als ik er met een hamer op sla. Zo'n ding zit al ruim zestig jaar in de grond en wordt alleen maar slechter." Verder zijn er in het gebied bij de Thornsestraat gra­naatscherven gevonden, stukjes van een raketmotor en, leuk voor de archeoloog die meekijkt, een oude grenspaal.
Het is niet verplicht zo'n onder­zoek te laten uitvoeren vooraf­gaand aan bouwwerkzaamheden, maar volgens ECG-directeur Frans Pas wel aan te raden. „ De kans dat er munitie in de grond zit is zeker hier groot. Zo'n onderzoek kan de risico's wegnemen. Als er tijdens de bouw iets gevonden wordt, moet alles stilgelegd worden. Voor­af onderzoeken spaart dus ook kos­ten. Of als kinderen iets vinden en ermee gaan spelen, dan ben je nog verder van huis. Vanwege de risi­co's nemen burgemeesters vaak het zekere voor het onzekere en la­ten de plaats onderzoeken."