25 juni 2007

Streekgala 2007

 De 5 fietsroutes van het Streekgala 2007 door de Ooijpolder, het Land van Maas en Waal en het gebied in de regio Kleef (Dld) trokken ook deze keer weer veel bezoekers. Er werd zelfs gesproken van een record. Het Streekgala is bij uitstek de gelegenheid om zowel het gebied als de boeren en tuinders e.d. beter te leren kennen. De bezoekers konden ook nu weer met eigen ogen zien, hoe de boeren en tuinders, maar ook de galeriehouder, de beeldhoudster en andere medewerkenden hun werk doen. Door mij werd een bezoek gebracht aan de schapenboerderij van Wilbert Verriet aan de Kerkdijk te Ooij, waar ook een demonstratie te zien was van hoe de schapen onder controle gehouden werden door honden en aan het beelden atelier van Frederiek van den Hoogen in Erlecom. zie de foto's  dscf7173

  Groeiend Streekgala boekt bezoekersrecord

 25.000 mensen trekken van langs tientallen plattelandsbedrijven

 door Leo Klaassen   (Bron: De Gelderlander)

RIJK VAN NIJMEGEN – Naar schatting 25.000 bezoekers hebben gisteren één of meerdere bedrijven be­zocht tijdens het vijfde Streekgala in de groene schil rond Nijmegen. Dat zijn er vijfduizend meer dan in de afgelopen twee jaar, maar toch is de organiserende Stichting Streekgala niet helemaal tevreden. Die rekende op 30.000 mensen. Het evenement, met een open dag bij 36 bedrijven op het platteland, was dit jaar immers uitgebreid met fietsroutes door de gemeente Heumen enWijchen.
Maar voortdurend dreigende re­genval, die gelukkig maar spora­disch ook echt kwam, hield vol­gens voorzitter Gerard Titulaer (Beek) een flink aantal mensen thuis. „Het lijkt erop dat het voor­al in Duitsland, en ook op de nieu­we Wijchense route, regelmatig nat was."
De toevoeging van twee nieuwe routes, in de gemeenten Heumen en Wijchen, is de organisatie goed bevallen. Eén van de doelen van het festijn, de stadsmens kennis te laten maken met het omliggende platteland, kwam vooral op de rou­te door Malden, Heumen en Over­asselt goed uit de verf. „Vanuit bij­voorbeeld Nijmegen-Dukenburg zit je zó op die route. Op de Groes­beekse route zie je juist meer men­sen uit Nijmegen- Oost en ook Duitsland."
Manegehouder Jan Janssen uit Heumen bevestigt dat er opval­lend veel stedelingen langskwa­men. „Ik ben blij dat je op zo'n dag kan laten zien dat er echt geen domme boeren buiten de stad wo­nen", aldus Janssen. „ Je krijgt de kans dingen uit te leggen over paardenvoer, over de paardenmest die voor de champignonkweek wordt gebruikt en veel meer."
Janssen bood zijn gasten onder meer demonstraties met paarden en van een hoefsmid. Opvallend was het proeven van een likeurtje van paardenmelk.
De Overasseltse champignonkwe­ker Frank Theunissen, goed voor 12.500 kilo champignons per week vond het vooral aardig zijn bedrijf een keer aan vreemden te tonen. „Dat hebben we één keer eerder gedaan, en dat was al negentien jaar geleden. En dan ook nog al­leen voor mensen uit het dorp."
Gerard Titulaer wil de stad vol­gend jaar helemaal door het Streek­gala omgeven is. Dat betekent dat ook Beuningen en de Waalsprong bij het project betrokken worden. Ongetwijfeld breekt het festijn dan weer een nieuw bezoekersre­cord. „Het natte weer was echt jammer. Andere jaren hadden we altijd perfect weer."
Het Streekgala, met een open dag bij 36 plattelandsbedrijven, wil volgend jaar de cirkel rond de stad Nijmegen helemaal vol maken.