16 mei 2007

CdK Cornielje op werkbezoek in de Ooijpolder

  Maandagmiddag was commissaris der Koningin Cornielje op werkbezoek in de Ooijpolder. Samen met de burgemeesters Wilbers van Ubbergen, Vermeulen van Millingen aan de Rijn en Prick van Groesbeek bracht hij een bezoek aan de stalhouderij de Kasteelschehof en aan het Persingense Veer. Op de Kasteelschehof kregen ze o.a. uitleg van eigenaar Fédor Scholten over de aanleg van paden en hagen rond de Kasteelschehof, terwijl de gasten zelf het Persingens Veer konden uitproberen. Daarna gingen ze aan de overkant gezamenlijk te voet  over de nwandelpaden langs het nog aan te leggen moerasgebied, richting Ubbergen. zie de foto's.  dscf4539

Ubbergen krijgt  eigen moerasgebied. 

door Geert Willems (Bron: de Gelderlander) dscf5502moeras

 UBBERGEN – In Ubbergen, ter hoog­te van het zelfbedieningsveer naar Persingen, wordt het komend na­jaar begonnen met het inrichten van een moerasgebied. Door op een terrein van zo'n acht hectare aan 't Meertje een halve tot een meter klei af te graven, moet een drassig gebied ontstaan waar wa­terriet, rietvogels en libellen zich thuisvoelen. Dwars door het ge­bied loopt, via het voetveer, een wandelroute. Het geplande moe­ras sluit aan op het reeds bestaan­de natuurgebied 't Zwanenbroekje met Geerhoekje, dat de naam wordt van het complete natuurge­bied van zo'n 20 hectare.
Het gebied tussen 't Meertje en het dorp Ubbergen is lang moeras of ‘onland' geweest. Het is er altijd vochtig geweest, want het is het laagste punt van de gemeente Ub­bergen. Bij de aanleg van de rijks­weg N325 in de jaren zestig is 't Meertje gekanaliseerd en verbreed en voorzien van strakke oeverran­den. De weilanden zijn sindsdien intensief voor landbouw gebruikt. Nu is het terrein in handen van een particulier – Hans Maertens – die een fanatiek natuurliefhebber is. Hij ziet op zijn terrein graag be­dreigde rietvogels terugkeren die er vroeger ook voorkwamen, zoals roerdomp, blauwborst, sprink­haanzanger en rietzanger. De Vo­gelbescherming is ook nauw be­trokken bij het project, net zoals de stichting ARK, beheerder van diverse natuurgebieden in de Gel­derse Poort. De aanleg van het rietmoeras wordt bovendien gezien als een eerste natuurproject om Neder­land ‘klimaatproof' te maken voor als het weer in Nederland Zuid-Frans wordt. Het moeras doet dienst als ‘ klimaatbuffer': een gebied waar water de ruimte krijgt en de natuur zijn gang kan gaan. In 't Zwanenbroekje kan bij hoge pieken water opgevangen worden en bij droogte biedt het juist water­voorraad. Daarom zijn ook hetWa­terschap Rivierenland en de pro­vincie Gelderland bij de aanleg be­trokken.
Als alle procedures naar verwach­ting zijn doorlopen gaan de vracht­wagens al vanaf oktober of novem­ber ladingen klei weg rijden. De af­gegraven grond wordt naar de ont­zandingsplas Kraaienhof in Erle­com gebracht, voor het inrichten van een nieuwe, natuurlijke oever.
Dinsdagavond 22 mei is er een avondwandeling door de Polder van Ubbergen waarbij het moeraspro­ject wordt uitgelegd. De excursie start om 20.00 uur bij dorpshuis De Ubburgh, Ubbergen.