6 mei 2007

Pastoor Jan van Mil jubileert in Leuth

 Nadat hij vorige week al zijn 40 jarig jubileum in Ooij had gevierd, was het nu de beurt aan Leuth om pastoor Jan van Mil in het zonnetje te zetten i.v.m. zijn 40 jarig priesterjubileum. Samen met zijn familie werd hij om 10.30 uur door de schutterij De Vriendenkring en de CV De Sokkennummers van de pastorie gehaald om vervolgens samen de plechtige Eucharistieviering te houden in de parochiekerk van de Heilige Remigius. Medewerking werd verleend door  het Groot gemengd koor o.l.v. Joop Rutten, het koor Vox Virorum o.l.v. Hans Spierings en het koor Les Alouettes o.l.v. Peter Rutten en de organist was Frank Leurs. Na de mis vond buiten een aubade plaats door muziekgezelschap DES, waarna een korte rondgang door het dorp volgde, voordat de receptie in de Rosmolen volgde. zie de foto's    dscf1769