16 februari 2007

Jan Donderwinkel nieuwe voorzitter KBO Ooij

 dscf0757  

Tijdens de jaarvergadering van de KBO Ooij donderdagmiddag in het dorpshuis De Sprong te Ooij werd Jan Donderwinkel gekozen als de nieuwe voorzitter van de Ooijse KBO. Hij volgt daarmee de vorig jaar veel te vroeg overleden voorzitter Henk Blom op. Jan was al vice-voorzitter van de vereniging. Als nieuw bestuurslid werd Gerard Karnebeek benoemd. Hij zal nu de functie van vice-voorzitter overnemen. Hiermee is het bestuur van de Ooijse KBO weer compleet. De jaarvergadering van de 308 leden tellende Bond van Ouderen werd druk bezocht. Na afloop werden de leden nog getracteerd op een compilatie van oude KBO foto's. zie de foto's


 

Jan Donderwinkel nieuwe voorzitter Ooijse Ouderenbond.

Gerard Karnebeek vice-voorzitter.

Tijdens de op 15 februari gehouden jaarvergadering van de Ooijse Ouderenbond, is Jan Donderwinkel gekozen als voorzitter van de Ooijse ouderen. Hij volgt hiermee de helaas vorig jaar overleden vroegere voorzitter Henk Blom op. Tot nog was Jan Donderwinkel vice-voorzitter. Ook werden de bestuursleden Mientje Hubbers en Mientje Huisman herkozen met applaus. Verder kwamen de gebruikelijke onderwerpen aan de orde. De penningmeester kon melding maken van een batig saldo, de kascommissie, Bert Roodbeen en Elly Thissen, kon het hiermee van harte eens zijn. Applaus voor de penningmeester, dus. De contributie kan nog een jaar hetzelfde blijven. Wellicht moet deze volgend jaar worden verhoogd. Naar verluidt wil het hoofdbestuur van onze landelijke Bond (we zijn aangesloten bij de landelijke KBO) de contributie verhogen met een of twee euro. "Ons bestuur zal dit voorstel zeer kritisch tegen het licht houden," aldus penningmeester Sjef Wieland. Immers tegen het vooroordeel in, behoren onze ouderen niet tot de meest vermogende groep in onze samenleving. Ook maakt de vereniging dit jaar er nog meer werk van om de minder mobiele ouderen bij onze bijeenkomsten te betrekken. Ze worden dan gehaald en gebracht en de activiteiten vinden meer overdag plaats. Onze mensen willen kennelijk 's avonds liever thuis zijn. Op korte termijn betreft het een cabaretuitvoering van het gezelschap Aurora op 22 maart om 14.00 uur en voor april zijn er contacten met de Optimist voor een middaguitvoering. Reizen zullen zoveel mogelijk rolstoelvriendelijk worden georganiseerd, dat wil zeggen met een speciaal uitgeruste bus hiervoor, maar ook dienen de reisdoelen te beschikken over een invalidentoilet. Ook herdacht de vergadering de in het verstreken jaar overleden leden. Tijdens een minuut stilte stonden we stil bij de leegte, die dit vertrek achterlaat en wat dit voor de familie betekent. Tevens wensen we hen in gedachten de eeuwige rust. Zo'n minuut stilte zet je ook weer even met beide benen op de grond. Naast droevige dingen zijn er ook zaken waar je gelukkig mee kunt zijn, hoe betrekkelijk ook. Het bestuur had dus gezorgd dat er niet alleen een aantal praktisch dingen moesten gebeuren, maar er was ook ruimte voor het persoonlijke en datgene wat het alledaagse leven prettig maakt. Een paar muntjes kon er volgens de penningmeester wel vanaf, dus werd het ook nog gezellig. Na de vergadering kon men kennis nemen van een door mensen van de Ooijse Ouderenbond samengestelde collectie oudere en niet zo oude foto's, vooral dank zij de medewerking van Henk Baron . Menig bejaarde zag tot zijn vreugde zijn ouders op een zelfde leeftijd als zij nu mogen genieten. Alleen de entourage was anders. Je kon het niet alleen zien aan de bussen die men toentertijd gebruikte om mee op reis te gaan, maar ook aan de kleding en de haardracht. Maar in beide gevallen was men op zijn Paasbest. Genoeg te praten dus en je zag weer eens iemand anders dan de zwijgende geraniums. Piet Soerier.