21 januari 2007

Jos Vink Prins van de Sokkenummers

 Zaterdagavond is Jos Vink, zoon van Jan Vink uit Ooij, in Leuth geïnstalleerd als prins van de Sokkenummers.  Tot vlak voor zijn installatie gelukte het hem om anoniem te blijven en door te gaan met het draaien van zijn muziek in de Vriendenkring te Leuth.  dscf6307

SOKKENUMMERS
Wie praat, zingt of danst mag op 't podium
(Bron: De Gelderlander)Na de carnavalszittingsavon­den in november recenseert De Gelderlander de laatste pronkzittingen in het Rijk van Nijmegen: van de Sokke­nummers uit Leuth en elders op deze pagina de zittings­avond in Groesbeek.

Door LISA HOPMAN
LEUTH ● Discotheek Starshine uit Malden luistert de zittings­avond van De Sokkenummers in Leuth muzikaal op. Ze hebben de volumeknop heel ver openge­draaid, alsof ook het thuisfront de muziek moet horen.
Wat er op het podium van De Vriendenkring gebeurt is te zien via drie grote beeldscher­men. Niet nodig: het is vanuit de hele zaal pri­ma zichtbaar. Om elf over acht begint het zot­tenfeest. Dansgarde de Ministars, aandoenlijk en klein, bijt de spits af. Het zal nog een lange avond worden. Alles wat zingt, danst en praat uit eigen dorp mag dat op het podium laten zien. En als de kwaliteit wat minder is, geen nood, het publiek ver­maakt zich wel met el­kaar. Zoals tijdens het optreden van buutreed­ner Herrie in de tent.
Daarna laten dansvere­niging D'light uit Nij­megen, burgemeester Paul Wilbers en Goet Foudt uit Beek zien dat wat je van buiten het dorp haalt, lekker is.
Waar het publiek echt warm voor loopt zijn toch de artiesten uit eigen dorp. Mike Jansen zingt live en is vooral geliefd bij de jongeren van carnavalsvereni­ging Pien aon êt kûpske. Hoogte­punt van de avond is de Grea­se- act van vijf kauwgomkauwen­de Raadsleden met vetkuiven en leren jacks en dames met petti­coats.
De grootste sok is dit jaar Leo Hoenselaar, een kei, die zich in­gezet heeft voor zo ongeveer el­ke vereniging die Leuth rijk is.
Wegens een groot persoonlijk verlies dat hij recent leed, ver­loopt zijn huldiging op ingeto­gen wijze. Het getuigt van klas­se, dat hij en zijn familie, vrien­den en kennissen er ook nú voor elkaar zijn. Prins Harrie II moet plaatsmaken voor zijn op­volger, Jos I, die tijdens een Efte­ling- act verborgen blijkt te zit­ten in Lange Jan.
Een bezoeker geeft commentaar op de avond: „Het hapert. Ik weet wat de artiesten in huis hebben. Het kan beter, ook ge­zien de mogelijkheden van de in­stallatie." Op de geplande eind­tijd, elf over elf, zijn de optre­dens nog in volle gang. Mag het misschien ietsje minder zijn vol­gende keer? Minder lang en min­der hard, maar met behoud van de Leuthse gezelligheid, gemeen­schapszin en gastvrijheid.
6,5