30 oktober 2006

Vervolg kap bomen Staatsbosbeheer

 dscf5993  

Dat het kappen van de bomen bij de Bisonbaai en andere plekken in de ooijpolder omstreden is, is al langer bekend. Velen zijn tegen deze ontbossing, anderen zijn weer voor de weidse blik die dit oplevert. In ieder geval zijn de meningen behoorlijk verdeeld, alhoewel de mensen die er tegen zijn, zich meer laten horen. Onlangs zijn er door het kamerlid van Velzen vragen gesteld in de Tweede Kamer en minister Veerman heeft er het volgende antwoord opgegeven.    Ook John Weelink uit de Benedendestad zet zich erg in voor de Bisonbaaiproblematiek, waarschijnlijk omdat hij ook een van de natuurliefhebbers is, die zich regelmatig daar ophouden. Hij heeft in een artikel in de Gelderlander zijn mening gegeven, terwijl hij eveneens door de Wijchense omroep is geïnterviewd.

 

‘Dat wordt deze zomer slipje uit, slipje aan'

Door BAS VAN DER HOEVEN (Bron de Gelderlander)

Dinsdag, 24 oktober 2006 – Het wordt een hete zomer in 2007. Daar zijn de Nijmeegse naaktrecreanten het over eens. De honderden stedelingen die graag bloot verpozen aan de Bisonbaai, zullen zich verzetten tegen het naaktverbod van Staatsbosbeheer.

OOIJ

– John Weelink hoort het overal om zich heen: als Staatsbosbeheer naaktzwemmers aan de Bisonbaai in Ooij gaat bekeuren, dan volgen er acties. „We zijn met duizenden recreanten, honderden daarvan zwemmen al tientallen jaren in hun blootje in de Bisonbaai. Dat kunnen ze niet zomaar terugdraaien", vindt Nijmegenaar Weelink. Afgelopen weken zijn in opdracht van Staatsbosbeheer vele populieren bij de baai gekapt, in de ogen van Weelink was dat stap een, het verbieden van naaktrecreatie is de volgende stap. Weelink: „Staatsbosbeheer wil blijkbaar terug naar de jaren vijftig. Toen kon je nog met je gezin door het Ooijse paradijs wandelen zonder een blote dame of heer tegen te komen." Volgens Weelink zijn de eerste herfstnudisten al met een bekeuring bedreigd door mensen van Staatsbosbeheer. „En dat terwijl de recreanten al jaren als milieubeschermers fungeren. Ze hebben er voor gezorgd dat de Bisonbaai nog niet is vergiftigd als lozingsplaats voor industriële afvalstoffen. Ze hebben zelfs een recreantenschoonmaakdienst die de rommel opruimt die wandelaars achterlaten." Maar dat wordt blijkbaar niet gewaardeerd door Staatsbosbeheer, denkt Weelink. „Na de bomenkap, de moord op de Canadese populieren, komen straks de groene mannetjes van Staatsbosbeheer bekeuringen uitdelen. Ik zie het al voor me: een mobiele telefonade van Oortjeshekken tot aan het eind van de baai ‘daar komen ze weer aan'. Dat wordt slipje aan, slipje uit." Maar zonder

slag of stoot geven de naaktrecreanten de paradijselijke verworvenheden rond de Bisonbaai niet op. „Ik kan de groene mannetjes vast een ding zeggen: kom niet aan de Bisonbaai want dan kom je, net als bij de Pierson, aan het Nijmeegse karakter", zegt Weelink die 25 jaar geleden bij de krakersrellen was. „Ik was er ook bij toen dertig jaar geleden het naaktzwemmen verboden werd. Het belooft nu weer een lange, hete zomer te worden vol met spanningen aan de baai."

 Interview Bomenkap met radio Wijchense Omroep : (106 FM, 93.1 FM )   Nico Meeuws 0486-421138   ( reporter )  of Hawald Kema   Studio: 024-6422220   ( reporter )

Mijn standpunt: (John Weelink)

—————–

Staatsbosbeheer heeft op een schandalige wijze huisgehouden bij de rekreatie-plas, de bisonbaai in de Ooij, waar bijna honderd gezonde bomen werden gekapt zonder politiek overleg of tussenkomst van andere instanties. Het gaat hier vooral om Canadese populieren, de populus canadensis, ook wel Euramerikaanse populieren genoemd, die volgens Staatsbosbeheer niet thuis horen in de Nederlandse natuur, hoewel zij hier al driehonderd jaar geleden zijn geplant als kruising tussen de oorspronkelijke zwarte populier en de Amerikaanse populier, de populus deltoïdes. Het gaat dus ook nog om halfbloedjes die zich volkomen aan onze omgeving hebben aangepast. En passant werden tijdens de kaalslag ook de naakt-rekreanten van de bisonbaai met een ontmoedigingsbeleid en een algeheel verbod op naakt-rekreatie bedreigd, terwijl juist deze rekreanten altijd als natuurbeschermers hebben gefungeerd.

Dit roept de vraag op: Waarom moeten er zoveel buitenlandse bomen worden gekapt? Zij produceren toch evenveel zuurstof als Nederlandse bomen? Er zijn genoeg ecologen die zich druk maken over de kaalslag van de regenwouden, maar het wordt eens tijd ons zorgen te maken over de kaalslag in ons eigen land. Ik hoorde laatst dat er op landelijke schaal zelfs bomen van Romeinse afkomst uit het landschap moeten verdwijnen. Waar slaat dit nu eigenlijk op? Doet Staatsbosbeheer soms aan boom-discriminatie? Ik kan me voorstellen dat de natuur soms hier en daar moet worden bijgewerkt, bijvoorbeeld als bomen geheel en al zijn ontworteld, afsterven of de algemene veiligheid in ernstige mate bedreigen. Maar gezonde bomen zonder aantoonbare redenen rücksichtlos neerhalen vind ik een grof schandaal, vooral in een land waar de natuur toch al van haast alle grote bossen is beroofd.

Intussen is er bij de bisonbaai een kaalgeslagen akkerland ontstaan van boomwortels die er uitzien als afgehakte ledematen, het lijkt wel of er een oorlog heeft gewoed. Die bomen stonden tamelijk ver uit elkaar en konden niet eens de plantengroei verstikken; ze wierpen alleen maar een weldadige schaduw af over de rekreanten en de wilde paarden en koeien die er dagelijks bivakkeren. Wat het blikveld betreft benamen ze alleen maar het direkte uitzicht vanaf de Ooijdijk op de naakt-rekreanten en een piepklein stukje van de Waal. Aan de ene kant wil Staatsbosbeheer de naakt-rekreanten weg pesten en aan de andere kant worden ze nu volop in de schijnwerpers gezet. Ik las laatst in een artikel dat er slechts een tip van de sluier van een schone dame ( de bisonbaai plus achterliggend landschap )  wordt opgelicht die haar nog verhevener zal maken. Nu, ik zie niets anders dan de weggerukte sluier van een schone dame die zojuist werd verkracht door een louche instantie met loze argumenten.

Ook dit roept een aantal dringende vragen op. Is dit een nieuwe vorm van landelijk beleid? Staat dit binnenkort heel Nederland te wachten? Worden wij ontbost? Ik vraag mij zo langzamerhand ook af hoeveel buitenlandse bomen er in dit land zouden staan. Zou de halve Veluwe vanwege de boom-discriminatie  worden vernietigd? Hoeveel rasechte ( Bataafse ) bomen  zouden er dan nog blijven staan? Is ons hele bomenbestand niet in de loop der eeuwen uitheems geworden? Het blijft een uiterst merkwaardige zaak die zuivering van de natuur.

Wat de aanstaande boomkap in Wijchen betreft raadt ik de Wijchense gemeenteraad aan om vragen te stellen bij Staatsbosbeheer over hun plannen en niet zomaar een kapvergunning te verstrekken, zoals bij ons is gebeurd want dan blijft ook daar geen boom meer overeind. In Nijmegen was Groen Links er te laat bij om de zaak te voorkomen, het leed was al geschied. Nu is er als mosterd na de maaltijd, bedongen dat Staatsbosbeheer in het vervolg wel eerst in overleg moet gaan met de Nijmeegse politiek, voordat zij weer ergens tot kaalslag over kan gaan. Het is te belachelijk voor woorden dat Staatsbosbeheer door gebrek aan politieke belangstelling zomaar op eigen houtje haar gang heeft kunnen gaan. Alsof zij het alleenrecht heeft op de natuur…misschien is het ook wel een kwestie van slecht beheer. Daarom zou het goed zijn dat er in Wijchen en andere gemeenten tijdig wordt ingegrepen op de doelstellingen van deze instantie. Voorlopig liggen bij de bisonbaai wel honderd gerooide bomen in stukken gehakt opeengestapeld, als lijken op een slagveld te wachten op hun crematie. En de beoogde terugkomst van de zwarte populier die volgens Staatbosbeheer door de Canadese populier werd verdrongen kan nog heel lang op zich laten wachten.  John Weelink  Lange Brouwerstraat 22 ,  65ll WJ Nijmegen    Tel: 024-3227743  

BISONBAAI
Ministerie: bomenkap akkoord


Door onze verslaggever (Bron: De Gelderlander 31-10-2006)
RIJK VAN NIJMEGEN ● Staats­bosbeheer had het volste recht om de 184 Canadese po­pulieren rond de Bisonbaai te kappen. Dat zegt minister Cees Veerman van LNV.
Ook in de Nijmeegse Stads­waard worden in totaal 324 po­pulieren geveld. Daarna houdt Staatsbosbeheer voorlopig op met kappen, schrijft minister Veerman van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een antwoord op vragen van SP-ka­merlid Van Velzen.
Staatsbosbeheer mag naar ei­gen inzicht kappen. Gezien de grote oppervlakte natuur die SBB beheert, is dit het meest effi­ciënt en het ministerie onder­schrijft de visie van Staatsbosbe­heer. Mensen die het niet eens zijn met de kap kunnen een klacht indienen bij Staatsbosbe­heer en daarna nog bij de Natio­nale Ombudsman.
Wethouder Van der Meer van Nijmegen heeft beloofd dat er voor het rooien van populieren in de Stadswaard nog voorlich­ting gegeven wordt, maar daar is de kaalslag al begonnen. De wethouder kon gisteravond niet vertellen waarom.