19 oktober 2006

Tiny Zegers overleden

 Woensdag is Tiny Zegers, tot voor kort directeur van de Rabobank
te Beek, na een  ziekbed, op 59 jarige leeftijd, in het CWZ te
Nijmegen, overleden. Tiny Zegers heeft veel betekend voor de Ubbergse
gemeenschap en zijn heengaan is bij velen ingeslagen als een bom.
I.v.m. zijn ziekte was de afscheidsreceptie van Tiny Zegers in augustus
j.l  al uitgesteld, maar op deze afloop had niemand gerekend. Ons
medeleven gaat uit naar zijn vrouw, zijn dochter en haar man
 en  de beide kleinkinderen.

Tiny heeft 37 jaar bij de bank gewerkt, waarvan 18 jaar als directeur.

dsc_0171

 

dsc_9049zl

 

LEVENSLOOP TINY ZEGERS
Markant bankier met een groot hart

TINY ZEGERS 


Door onze verslaggever (Bron: De Gelderlander)
BEEK ● De
verslagenheid op de heuvelrug is groot: Tiny Zegers, bankier met een
groot hart, is woensdag in het CWZ in Nijmegen overle­den. Hij was al
langer ziek.
Tiny Zegers werd geboren op een boerderij in
het Nijmeegse Dukenburg. Hij had eigenlijk boer zullen worden, vertelde
hij tegen deze krant bij gelegen­heid van zijn afscheid als direc­teur
van de Ubbergse Rabobank in augustus van dit jaar. Stedelij­ke
bouwdrift gooide roet in het eten en Tiny kwam bij de bank in Beek te
werken waar hij uit­eindelijk directeur werd. Zijn be­trokkenheid met
de samenle­ving en zijn oog voor de mense­lijke maat worden geroemd. Zo
zorgde hij er tijdens de hoogwa­ter- evacuatie voor dat de men­sen geld
konden opnemen voor hun eerste levensbehoefte, ook al stonden ze een
beetje rood.
En hij zette zijn persoonlijke contacten in om mensen
aan on­derdak te helpen. De lijst door hem genomen initiatieven is
in­drukwekkend. Tiny richtte in Berg en Dal de tennisclub op; zorgde
dat er in 't Laag een Hoogwaterplatform kwam en was de man achter de
herstruc­turering van de FUO (Federatie Ubbergse Ondernemers). Hij was
betrokken bij de centrum­plannen van Leuth en Beek en bij de opzet van
de bedrijventer­reinen in Ubbergen. De fusiebe­sprekingen tussen de
Raboban­ken in deze regio wilde hij eigen­lijk zelf doen; door zijn
ziekte moest hij die aan anderen over­laten.
Uiteindelijk verliepen ze naar zijn volle tevredenheid. Ze­gers wordt
gekenschetst als een ‘man die wist wat hij wilde.' Een markant man,
recht-door-zee, vasthoudend, niet gemakkelijk van zijn plannen af te
brengen.
„Tiny was in staat stenen in de beek te leggen, waardoor die an­ders
ging lopen", aldus een van zijn vrienden. De crematie vindt maandag in
besloten kring plaats: vandaag ligt er een con­doleanceregister in de
Rabo in Beek. Tiny Zegers is 59 jaar ge­worden.