17 september 2006

Hulpdiensten rukken uit voor Jacht

 dscf9155  

Een schipper op de Waal bij Millingen aan de Rijn meldde zaterdagavond, dat er waarschijnlijk een ontploft jacht tussen de kribben bij de Waiboerweg lag. Onmiddellijk rukten politie en brandweer uit om hulp te gaan verlenen. Ter plekke bleek echter, dat het jacht Mie Loe uit Drimmelen, in juni al in de Biesbosch ontploft was, waarbij twee mensen zwaar gewond waren geraakt, maar dat de de koper van het schip dit vandaag had opgehaald  om naar Giesbeek te varen en onderweg tot de ontdekking kwam, dat hij te weinig brandstof had. Daarom werd het jacht tussen de kribben gelegd en ging een van de opvarenden brandstof halen. De politie heeft in overleg met de de waterpolitie van de KLPD een onderzoek ingesteld en besloot om het jacht, dat niet aan alle eisen voldeed, in iedergeval de nacht te laten doorbrengen in Millingen. zie de foto's.


 EXPLOSIE
Groot alarm voor gestrand jacht zonder ruiten in rivier bij Millingen


Door JOOP VERSTRAATEN  (Bron: De Gelderlander)
MILLINGEN ● Een langsvaren­de schipper zag zaterdag­avond rond half acht een jacht zonder ruiten tussen de kribben bij Millingen liggen.
Hij sloeg onmiddellijk alarm.
De schipper meldde dat hij een explosie had gehoord op een jacht dat ter hoogte van de Wai­boerweg bij Millingen tussen de kribben lag. Volgens de man wa­ren door de ontploffing alle rui­ten uit de boot geslagen.
Direct werd groot alarm gege­ven. Politie, brandweer Millin­gen en een boot van Rijkswater­staat spoedden zich naar de plek des onheils.
Ter plaatse aangekomen bleek het om het jacht De Mie Loe te gaan. In juni vond in de Bies­bosch op dit jacht een gasexplo­sie plaats waarbij twee zwaar ge­wonden vielen. De beschadigde boot werd verkocht en de nieu­we eigenaar was onderweg van Drimmelen naar Doesburg. Daar zou het jacht gerestau­reerd worden. Ter hoogte van Millingen kwam het jacht zon­der brandstof te zitten. De eige­naar besloot het jacht tussen de kribben af te meren en vervol­gens te voet een kan dieselolie te gaan halen.
De waterpolitie oordeelde dat het gehavende jacht in Millin­gen moest blijven, omdat het niet aan alle eisen voldoet. Het jacht zal naar Doesburg moeten worden gesleept.
De vermeende explosie en de daarop volgende acties trokken veel bekijks.


Het in juni in de Biesbosch uitgebrande jacht dat in Millingen dit weekeinde voor opschudding zorgde. Foto: Henk Baron