13 september 2006

Maple Leaf sluit Ooijse kermis af.

 

 

dscf7120

 Met de geweldige muziek van Maple Leaf
is dinsdagavond de Ooijse kermis afgesloten. Tot aan het laatste
ogenblik liet de band de bezoekers uit hun dak gaan en eigenlijk hadden
ze de hele avond wel door kunnen spelen, als ze niet door De Sjonnies
onderbroken werden.  Voor koningin Maria en prinsgemaal Toon was
het eveneens de afsluiting van 4 dagen geweldig kermis vieren. zie de foto's

 

 


 

Gezellige Ooijse Schutterskermis.

 

Koningin Marian en prins Jordy sfeervol ingehuldigd

 

Of het een goedmakertje was voor het gedrag van de weergoden tijdens
het koningschieten en het Europese schutterstreffen is niet helemaal
duidelijk of misschien toch wel.. Het was weer eens uitbundig goed weer
tijdens de vernieuwde Ooijse kermis. Ook pastoor van Mil had er schik
in. Tijdens het Asperges Me in de speciale schuttersmis hanteerde hij
met ingetogen vreugde de wijwaterkwast om het laatste slijk dat de
schutters tijdens het Europees Schutterstreffen op zijn geboortegrond
hadden opgedaan, er met gewijde sopmiddelen weer af te halen.
Natuurlijk "kreeg" de een meer dan de ander maar de een "heeft"ook meer
dan de ander, ook de kleine zonden gingen er mee af. Het Gemengd Koor
had er weer eens echt zin in en zag met nauwelijks verholen vreugde dat
het er "beneden" bij het schutters- en kerkvolk vochtig aan toeging.
Maar weinigen onder ons weten dat onze pastoor in de hemel had geklaagd
over de halfgoden die wel erg veel regenweerbevoegdheden naar zich toe
hadden getrokken. Ook de nieuwe Prins-gemaal kon het als DARmanager
niet nalaten toch maar eens bij de managers van "Daarboven" te rade te
gaan om te horen of er over het weer niks geregeld kon worden. Hij
wilde er ook best iets voor doen. De vraag van de Hemelchef was dan ook
hoe stelt U zich dat voor? Wat zijn dan Uw sterkte punten? "Nou", zei
de Prins-gemaal, "mijn koningin vind ik nog steeds mijn sterkste punt
en vervolgens hou ik wel van een gezellige kletspartij". "Jaja", zei de
Grote Baas van de Hemel wat ze bij jullie op aarde gezellig vinden, dat
vinden wij in onze volmaaktheid nog niet altijd door de beugel kunnen.
Bij Grolsch weten ze daar alles van. Maar probeer het eens met een
steengoeie kloostermop.

( Aan het taalgebruik te zien lijkt het er op dat God een Nimweegse
schoonmoeder heeft P.S.) Als je daar de halfgoden mee plat krijgt dan
moeten ze de lachtranen maar op de oceaan dumpen, anders krijg je
Hemelstress en dat hebben we nu lang genoeg gehad. Ik doe mijn best
voor U, Hoogheid en U hebt geluk dat ik Uw schoonvader goed ken." Zo
gezegd zo gedaan. De regenmakers van de week, lachten hun tranen naar
de zee en de slipjes van de damesengelen bleven ook niet droog, maar
geen nood is de oceaan te groot dus.. Vol vertrouwen toog onze
Prins-gemaal te bed, bewonderde zijn koningin en sliep de slaap der
onschuldigen, dromend dat hij van de prins geen kwaad wist. Zo kwam de
grote dag van het koningschap van zijn Gade. Schitterend uitgedost
werden ze afgehaald door de complete schutterij in een galarijtuig met
prachtige paarden bespannen. Jeugdprins Jordy zat daarin al op zijn
koninklijke ouders te wachten. Tevoren was de stoet, complete
Schutterij samen met Ooijse Toekomst, zijn opwachting wezen maken bij
Keizerin Thea Arnts-Loeffen, die in verband met een chemokuur zich
moest beperken tot een zittende ontvangst voor haar residentie. In
Bernheze was ze er voor de Schutterij in regen en wind, nu was de
schutterij er voor haar. Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid moet je
soms echt invullen. Vervolgens dan de vendelhulde, de ontkroning van
koningin Wilma Reijnen en haar prins-gemaal Theo, en de plechtige
inhuldiging van het nieuwe koningspaar dat met sabel de koningsketting
kreeg omgehangen. Het Wilhelmus werd gespeeld, schoten klonken en
tranen vloeiden. Gelukwensen van alle kanten en de kermis kon beginnen.
En het werd een goede kermis. De jeugd had zaterdags met een clown al
een voorproefje gehad, nu was het de beurt aan de anderen. Het orkest
speelde, de zaal danste en de tappers deden hun bevloeiend werk. Op de
vroege maandag was de ontvangst bij de majesteit thuis ten Paleize aan
de Nassaustraat. De tuin werd omgetoverd in een ontvangsthal en de
buurman die toch een naam op te houden heeft als bierpompbediende werd
door de schutters aardig op zijn capaciteiten beproefd. Hij hield het
met glas en glans. De vendeliers, het artistieke deel van de
Schutterij, maakten van de gelegenheid gebruik de nieuwe majesteit te
vragen om hun collega Johan Groothuizen het tinnen beeldje van de
"Vendelier" uit te reiken omdat hij 50 jaar vendelier is. Geert Janssen
deed daar het nodige aan Deurdouwershumor bij in zijn begeleidende
toespraak. Nadat koningspaar en Prins hun belastinggelden hadden geïnd
ging de stoet naar de pastorie voor de Gildedronk uit de Koningsbeker.
De pastoor was in een gulle bui en de rest van zijn kerkbestuur ook.
Koningin Marian de erewijn inschenkend zei hij "Majesteit, Ge kunt hem
gerust nemen, zelf drink ik hem ook", voor kenners de beste aanbeveling
die je kan krijgen. Vervolgens maakte men zich op voor de matinee.
Druk, warm, beweeglijk, dansen, zweten en gezelligheid van oud Ooij,
nieuw Ooij en jong Ooij. Een van de hoogtepunten was het verschijnen
van de Deurzakkers in vol ornaat. President Zeger Stappershoef bood
allerlei gezonde producten aan welke na het feestgedruis van pas zouden
kunnen komen. Tevens bood hij een haan aan, zinspelend op de
meisjesnaam van de schuttersvorstin. Soms is het immers prettig een
plaatsvervanger te hebben. Een prins-gemaal heeft het dan niet
gemakkelijk. Ook de slagersmevrouwen uit Nijmegen opereerden tot ieders
hilariteit op het scherp van de snede. Tenslotte kwamen op de dinsdag
dan nog speciaal de Senioren. Vice voorzitter Jan Donderwinkel had onze
Schutterskoningin al verrast met de mooiste ruiker die je maar kon
bedenken, maar hij had dan ook de prins-gemaal een klein stukje van
jurkstof laten afknippen, onzichtbaar zoals alleen een echte afknipper
dat kan. Hij kreeg er dan ook een pot Boerenmeisjes voor terug.
Boerenmeisjes zijn duidelijk te onderscheiden van platte landsdames,
dat liet hij duidelijk uitkomen. Ook prins Jordy kreeg een smaakvolle
attentie. . Blijft de vraag wie genoot het meest. Ongetwijfeld de
Koningin-Moeder ( de Queen Mum) zeggen de Engelsen. Zij
had op Kalorama een speciale schuimpjestaart voor haar majesteitelijke
dochter in elkaar geknutseld. Onroerend! Het feest voor de senioren,
dus ouderen, kinderen en kleinkinderen leverde toch aparte tafereeltjes
op. Vooral het dansen van de Polka, de Sint Bernhardwals, de Veleta, de
gewone wals en het lijndansen hadden velen al lang niet meer geoefend.
Dus rollende ogen, wilde gebaren, handen ten hemel geheven, driftige
passen en dit alles een paar kilo zwaarder dan 40 jaar geleden. Ook de
jeugd zag de intussen oudere lijven nog onwennig met jonge manieren
omgaan. Kleinkinderen zagen hun grootouders behendig en minder behendig
om elkaar heen draaien, alsof er al die tijd niks was veranderd. Alleen
het duo M&M (Mientje en Marietje) gleed soepel door het dansexamen
van de omstanders. Degenen die op woensdag een beetje op de
automatische piloot richting Kermis gingen zagen tot hun verbazing dat
hun routineloopje dood liep op een onttakeld kermisplein. Zij ervoeren
de smart van een weer verdwenen illusie. Mensen bedankt, het was
geweldig, tot volgend jaar. Piet Soerier.