6 september 2006

Kulturhus nadert haar voltooiing

 Luchtfoto Rik Klein Gotink Fotografie Harderwijkluchtfoto_kulturhus_beek_ubbergen  

Het Kulturhuis in Beek nadert langzaam haar voltooiing. De laatste dagen wordt er nog keihard gewerkt en de eerste gebruikers zijn er al ingetrokken. Dinsdag 12 september a.s. is de officiele opening, waarbij diverse prominenten zijn uitgenodigd. Voor alle andere belangstellenden is er op zaterdag 16 september "Open Huis" van 10.00 tot 16.00 uur. Er zijn allerlei feestelijke activiteiten om iedereen kennis te laten maken met het gebouw en alle aanwezige organisaties.  zie de foto's.


 

Deense ambassadeur en Brinkman in Beek

Door onze verslaggever  (Bron: de Gelderlander)

Maandag, 11 september 2006 – BEEK – Het Kulturhus Beek wordt morgen om 15.00 uur officieel geopend. Te gast zijn gedeputeerde Hans Esmeijer, Elco Brinkman en de Deense ambassadeur.

Het fenomeen kulturhus komt uit Scandinavië, wat de reden is voor de Deense ambassadeur, mevrouw K. Biering, om morgen de opening van het Kulturhus Beek bij te wonen. Mevrouw Biering zal in een korte speech uitleggen hoe kulturhuser het Deense platteland leefbaar houden. Het zijn multifunctionele gebouwen waarin bedrijfs- en verenigingsactiviteiten samen onderdak vinden. Het aanbod wordt afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van dorp of buurt.

Voor gedeputeerde Esmeijer is het Beekse kulturhus een speciaal project. „Het doorgaan van de bouw heeft de leefbaarheid in Beek een flinke impuls gegeven", liet Esmeijer weten. De provincie gaf de gemeente Ubbergen drie ton subsidie en toestemming het kulturhus te bouwen. Dat was behoorlijk bijzonder omdat de gemeente geen cent te makken heeft en onder preventief toezicht staat. Dat betekent dat voor extra uitgaven eerst toestemming aan de provincie moet worden gevraagd. Ook Elco Brinkman zal morgen in Beek te gast zijn als voorzitter van de bond van aannemers. Brinkman is uitgenodigd door bouwconsortium VOF Groenland, de bouwer van het kulturhus.

Het Kulturhus Beek kent een schier eindeloze reeks gebruikers: basisschool De Biezenkamp, de gemeente Ubbergen, GGD consultatiebureau, Harmonie Kunst na arbeid, Jongerencentrum GSJ, Kalorama Centrum voor Doofblinden, Katholieke bond voor ouderen, Kinderopvang Ollikido, NIM Maatschappelijk werk, Oosterpoort Wooncombinatie, Openbare bibliotheek Beek-Ubbergen, Praktijk voor Mensendiecktherapie, Schutterij BUB, Speel-o-theek, St. Antonius Sportvereniging, Zorggroep Zuid Gelderland en Thuiszorg Ubbergen/Millingen aan de Rijn.

De combinatie met onderwijs is zo bijzonder, dat er een Deense delegatie al in Beek is komen kijken en het idee mee naar het eigen land heeft genomen.

De bouw van het kulturhus in Beek heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Aan de opening van morgen ging een jarenlange discussie vooraf. Het kulturhus kent officieel drie eigenaren: Oosterpoort Wooncombinatie, Kalorama en de gemeente.

Multifunctionaliteit

De gemeente Ubbergen is met de totstandkoming van dit gebouw een unieke accommodatie rijker. Niet alleen qua architectuur, maar vooral ook qua inhoud. Veel verschillende organisaties nemen er hun intrek en geven met hun diversiteit een kleurrijke invulling aan de multifunctionele gedachte van het Kulturhus. Daarmee vervult het gebouw een rol voor de gehele Ubbergse gemeenschap. Het grote voordeel van het samenbrengen van al die verenigingen en instellingen op één locatie is dat zij en de naastgelegen basisschool en peuterspeelzaal van elkaars kennis, ervaring en faciliteiten gebruik kunnen maken. Dit kan voordelen opleveren voor de bevolking, die bovendien voortaan voor veel zaken terecht kan op één centrale locatie.

 

 

Gebruikers

In het Kulturhus hebben tal van verenigingen en stichtingen hun intrek genomen:

 • Openbare Bibliotheek Beek-Ubbergen
 • Harmonie Kunst Na Arbeid (KNA)
 • GGD: consultatiebureau
 • Speel-o-theek De Speeldoos
 • Volleybalclub Ubbergen
 • Oosterpoort Wooncombinatie
 • Thuiszorg Zuid-Gelderland
 • Muziekband PMDoublU
 • Dagopvang doof-blinden Stichting Kalorama
 • NIM maatschappelijk werk
 • Basisschool de Biezenkamp
 • Sportvereniging St. Antonius
 • Ouderenbond KBO
 • Schutterij BUB
 • Jongerencentrum GSJ
 • Theatergroep Quispel
 • Stichting Kinderopvang Beek
 • Carnavalsvereniging De Cavalieren
 • Sint Nicolaascomité
 • Damesgymclub ODI

De gasten kunnen na de openingshandeling tijdens een rondleiding kennis maken met de verschillende gebruikers in hun eigen ruimten.

 

Open huis op zaterdag 16 september

Inwoners van de gemeente Ubbergen en andere belangstellenden kunnen kort na de officiële opening kennis maken met het Kulturhus, tijdens de open dag op zaterdag 16 september tussen 10.00 – 16.00 uur. Alle gebruikers stellen die dag hun deuren open voor publiek. Er zijn allerlei feestelijke activiteiten om iedereen kennis te laten maken met het gebouw en alle aanwezige organisaties.

 

Positief effect woningbouw

Dankzij de realisatie van het Kulturhus – en het vertrek van verenigingen/stichtingen uit hun huidige onderkomen – komen er meerdere locaties vrij in Beek voor woningbouw. De gemeente werkt hierin intensief samen met mede-eigenaar Oosterpoort Wooncombinatie, de woningcorporatie met als werkgebied de gemeenten Ubbergen, Groesbeek en Heumen. De woningbouw biedt kansen om te bouwen voor verschillende woonmilieus. Er komt veel variatie in dure koop, sociale koop voor starters, appartementen, middeldure huur, zorgwoningen en natuurlijk ook sociale huurwoningen. Het is nog te vroeg om precies te kunnen zeggen om hoeveel woningen het gaat en hoe terreinen stedenbouwkundig ingericht gaan worden. Wel is zeker dat de volgende locaties in Beek straks beschikbaar zijn voor woningbouw:

 • Voormalig Mavo-terrein: sloop van het schoolgebouw en nieuwbouw van woningen
 • Bibliotheek: gedeeltelijke sloop en nieuwbouw van woningen
 • Stuwwal-zuid op De Geest: gedeeltelijke sloop en nieuwbouw van woningen

 

Financiën

Het Kulturhus Beek kon mede tot stand komen door de samenwerking tussen de eigenaren: gemeente Ubbergen, Oosterpoort Wooncombinatie en Stichting Kalorama. De financiële steun van de provincie Gelderland en de Europese Unie was voor dit project een zeer belangrijke factor.

 

 

 

 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over de opening van het Kulturhus Beek kunt u contact opnemen met mevrouw A. A. van der Aalst – Wolken, wethouder sociale zaken gemeente Ubbergen, bereikbaar via telefoonnummer