2 september 2006

Duitse Europa minister bezoekt Ubbergen

Op
vrijdag 1 september zouden de voorzitter van de Euregio Rijn-Waal,
burgemeester Guusje ter Horst en de burgemeester van Ubbergen, Paul
Wilbers, de Minister voor Bonds- en Europa-aangelegenheiden van het
Land Noordrijn-Westfalen, de heer M. Breuer  in het gemeentehuis
van Ubbergen ontvangen. De minister kwam wel, maar Guusje ter Horst was
er niet. Dus moest burgemeester Wilbers het alleen "doen". 
Minister Breuer werd in Ubbergen geïnformeerd over een
Nederlands-Duitse project ter bescherming van hoogwater aan Rijn en
Waal; VIKING. zie de foto's.
 

dscf9327

 

Uit de Gelderlandfer. Met dank!

 Dijkbreuk bij Kalkar zet Duffelt blank


samenstelling
Thed Maas
tips
024- 3650395
fax
024- 3650499
e- mail
redac­tie. nijmegen@gelderlander.nl
De Duitse minister Michaël Breuer bezocht vorige week Beek om te praten
over pro­ject Viking. Daarmee wordt de aanpak van de
hoogwater­problematiek in Gelderland en in Noordrijn-Westfalen op
elkaar afgestemd.

M
ichaël
Breuer is ‘ Europa­minster' van de Duitse deelstaat Noordrijn­
Westfalen. Hij gaat over het sub­sidiegeld waarmee internatio­naal
project Viking wordt gefi­nancierd. Viking staat voor Ver­besserung der
Informationsein­richtung Katastrofenschutz bei hochwasser In
Nordrheinland­westfalen und Gelderland.
Bas Overmars,
programmamana­ger van Viking bij de provincie Gelderland, geeft in het
gemeen­tehuis in Beek een presentatie waaruit blijkt dat water zich
niets van grenzen aantrekt.
Computeranimatie laat zien dat vier dagen na een dijkdoorbraak bij het
Duitse stadje Kalkar de Ooijpolder en Duffelt tot aan Nij­megen blank
staan.
Andersom geldt hetzelfde: bij een dijkbreuk in het Rijk van Nijmegen houdt de Duitse grens­streek het niet droog.
Project Viking is in 2004 opge­zet om de bestrijding van hoog­water in
Noordrijn- Westfalen en Gelderland op elkaar af te stem­men.
In de Duitse deelstaat en de Ne­derlandse provincie liggen 56 ge­meenten aan de rivier. In totaal met 1,3 miljoen inwoners.
De burgemeester van Ubbergen, Paul Wilbers, legt aan het begin van de
bijeenkomst uit dat zijn gemeente eigenlijk een soort mi­ni- Europa is.
„ We hebben hier een negentig meter hoge berg.
‘ Niet langer de Badewanne van Gelderland'

Daarop ontspringen negen bron­nen en even zoveel beekjes die omlaag
stromen naar de pol­der." Of Ubbergen nog steeds op de nominatie staat
om als calami­teitenpolder te fungeren bij hoogwater, vraagt Breuer.
„ Nein", weet Wilbers. „ We zijn niet langer de ‘ badewanne' van
Gelderland. We hebben heel veel moeite moeten doen om dat plan van
tafel te krijgen." Project Viking zorgt dat de com­putersystemen in
beide landen straks op elkaar aansluiten en dat de rampenbestrijding in
Duitsland en Nederland uitgaat van dezelfde begrippen.
Daarbij komen grote verschillen aan het licht. Nederlandse
burge­meesters spelen als hoofd van brandweer en politie een grote rol
bij rampen, de Duitse vak­broeders hebben die bevoegdhe­den niet.
Duitsers meten de waterhoogte vanaf de rivierbodem, de zoge­noemde ‘
pegelhöhe'. In Neder­land spreken we van Nieuw Am­sterdams Peil ( NAP),
waterhoog­te gemeten ten opzichte van een vast punt in Nederland.
Zestien meter boven NAP bij Millingen staat voor een pegelhöhe van vier
meter.
Ook de taal geeft nogal eens pro­blemen. Dat blijkt ook in Beek.
De tweetalige presentatie leidt nog even tot hilariteit. Breuer
in­formeert wat er met de term ‘un­terbelichtet' wordt bedoeld.
„Dat is de vertaling van onderbe­licht", zegt Overmars.
„ Nein, nein, bij ons betekent un­terbelichtet dat iemand dom is, niet goed bij zijn hoofd", grijnst de deelstaatminister.
Maar even later trommelen de aanwezige Duitsers met de knok­kels op tafel. Een teken dat ze de presentatie ‘ klasse' vonden.


Burgemeester Paul Wilbers legt aan minister Michaël Breuer (
rechts) en Euregio- secretaris Erwin Schmitz uit hoe snel het water in
de Waal kan stijgen.

Foto: Bert Beelen
 
 

 


Euregiovoorzitter Guusje ter Horst ontvangt Europa-minister van Nordrhein-Westfalen, Michael Breuer, in Ubbergen

 

Op vrijdag 1 september ontvangen de voorzitter van de Euregio
Rijn-Waal, burgemeester Guusje ter Horst en de burgemeester van
Ubbergen, Paul Wilbers, de Minister voor Bonds- en
Europa-aangelegenheiden van het Land Noordrijn-Westfalen, de heer M.
Breuer vanaf 11.00 uur in het gemeentehuis van Ubbergen.

Minister Breuer wordt in Ubbergen geïnformeerd over een
Nederlands-Duitse project ter bescherming van hoogwater aan Rijn en
Waal; VIKING.

 

VIKING is een INTERREG IIIA- project van de Euregio Rhein-Waal ter
verbetering van de grensoverschrijdende informatievoorziening bij
hoogwater tussen de lokale en regionale overheden in de provincie
Gelderland en Nordrhein-Westfalen. Onder de leiding van de Provincie
Gelderland nemen Nederlandse en Duitse Ministeries, de Bezirksregierung
Düsseldorf, de Kreise Wesel en Kleve als ook alle betrokkenen
instanties zoals de Waterschappen, de Deichverbände en het Staatliche
Umweltamt Krefeld aan het project deel.

VIKING bestaat uit drie projectfasen:

  • Analyse van hoogwater scenario's
  • Opbouw van informatiesysteem,
  • Toepassing en beheer van het informatiesysteem

De Minister neemt om 9.30 uur al deel aan de vergadering van het
Dagelijks Bestuur van de Euregio Rijn-Waal in Kleve. Onder leiding van
Euregiovoorzitter G. ter Horst gaat het daarbij vooral over de toekomst
van de grensoverschrijdende samenwerking in de Europese subsidiefase
2007-2013.