19 juli 2006

Vierdaagse afgelast

 


Nijmegen, 18 juli 2006.


Als gevolg van de dodelijke slachtoffers op de eerste wandeldag van
de Vierdaagse, weersomstandigheden die nog extremer uitpakten dan
verwacht en de prognose voor de komende dagen, heeft de Stichting
Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen besloten de
Vierdaagse afstandsmarsen  af te lasten.


De stichting heeft dit besluit moeten nemen na goed overleg met de
gemeente Nijmegen, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en
rampen, politie en brandweer
.

De Vierdaagsefeesten gaan wel door maar krijgen een terughoudend
karakter. Vanaf morgen wordt elke dag om 20.00 uur op de grote podia 1
minuut stilte in acht genomen worden ter herdenking van de slachtoffers.

 

NIJMEGEN (Bron: De Gelderlander)
?? De
Vierdaagse 2006 is na één dag voorbij. De organisatie besloot
gistera­vond het evenement af te ge­lasten nadat twee wandelaars waren
overleden.

De dood van de twee deelne­mers, als gevolg van de
hitte, en de extreme weersvooruitzichten voor vandaag maakten volgens
de marsleiding voortzetten van de Vierdaagse onverantwoord. Het is voor
het eerst in de ge­schiedenis van het wandelevene­ment dat vanwege het
weer tot afgelasting wordt besloten. De Vierdaagsefeesten gaan
voorals­nog wel door en krijgen een te­rughoudend karakter. Vanaf
vandaag wordt elke dag en op elk podium om 20.00 uur een minuut stilte
in acht genomen.
   De gebeurtenissen gisteren aan het eind van de
middag heb­ben de organisatie enigszins overrompeld, zo gaf marsleider
Wim Jansen gisteravond tijdens een persconferentie toe. „ De
weersomstandigheden pakten nog extremer uit dan verwacht. Samen met de
prognose voor de komende dagen, wanneer het opnieuw zeer heet wordt,
moest dat wel tot dit dramatische be­sluit leiden." De Stichting
Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nij­megen kwam begin van de
avond in crisisberaad bijeen met gemeente, geneeskundige dien­sten,
politie en brandweer nadat de berichten over de fatale in­tocht bekend
waren. Na de hec­tiek moest halverwege de avond de balans worden
opgemaakt: twee wandelaars overleden, een in kritieke toestand op de
inten­sive care van het Radboudzie­kenhuis, vijf deelnemers
gere­animeerd, dertig onwel naar het ziekenhuis, honderden flauwtes
langs het parcours of bij de aan­komst in Nijmegen.
   Gistermiddag
nog had de woordvoerder van de organisa­tie laten weten dat de route
van de tweede dag niet zou worden ingekort. Net als maandag vond de
marsleiding dat de weersver­wachting daartoe geen aanlei­ding gaf.
  
Marsleider Wim Jansen zei gis­teravond dat ook ‘ het bereiken van de
grenzen van de hulpverle­ning' tot de beslissing om te stoppen heeft
geleid. Eerder al had de directie van het Radboud­ziekenhuis laten
weten het on­gewijzigd doorgaan van de tocht onverantwoord te vinden.

 

Zwarte dag Vierdaagse

NIJMEGEN – De
Vierdaagse van Nijmegen is afgelast nadat dinsdag, op de eerste dag van
het wandelevenement, twee wandelaars zijn overleden als gevolg van de
tropische temperatuur. Driehonderd wandelaars werden door de hitte
onwel; dertig van hen moesten in een ziekenhuis worden opgenomen. Vijf
mensen werden daar gereanimeerd; twee overleefden het niet.

Bron: De GelderlanderNijmegen, deelnemer Vierdaagse geveld door hitte. Foto: Bert Beelen

Woensdag worden nog hogere temperaturen verwacht. De organisatie
van de Vierdaagse, de gemeente Nijmegen en de hulpdiensten vinden het
niet verantwoord de deelnemers onder die omstandigheden op pad te
sturen.

De eerste dag van het wandelevenement had een feestelijke dag
moeten worden, omdat de Vierdaagse voor de 90e keer werd gehouden. Het
werd een zwarte dag, waarop wandelaars, maar ook toeschouwers,
gistermiddag bij bosjes flauw vielen door de verzengende hitte en er
uiteindelijk twee doden te betreuren waren. Veel wandelaars die
klaagden over misselijkheid, kregen het advies te stoppen. Een
verpleegkundige reed op een motor langs de wandelaars om de problemen
te beoordelen en eventueel hulp in te roepen. De meeste lopers werden
onwel op de Oosterhoutsedijk in Lent, een open stuk waar geen
bescherming was tegen de verzengende zon. In Lent zelf konden
wandelaars afkoelen onder een sproeinevel van de brandweer.

De hulpdiensten kregen ruim driehonderd meldingen binnen van
mensen die onwel waren geworden. Het verzorgingscentrum van het Rode
Kruis behandelde gistermiddag tussen twee en vijf uur naast wandelaars
met blaren, 176 mensen, waarvan de meesten last hadden van flauwtes,
uitdroging of oververhitting. Van de dertig mensen die in een
ziekenhuis moesten worden opgenomen, konden ergisteravond weer twintig
naar huis.

De Vierdaagsefeesten gaan wel door maar krijgen een terughoudend
karakter. Vanaf vandaag wordt tot en met vrijdag om 20.00 uur op de
grote podia één minuut stilte in acht genomen ter herdenking van de
slachtoffers.

Vrijwilligers van het Rode Kruis zullen woensdagochtend vroeg
aanwezig zijn bij de start om wandelaars op te vangen. Eeen
woordvoerster verwacht een aanzienlijk aantal deelnemers die niet weten
van de afgelasting. Dat geldt zeker voor hen die om 04.00 uur starten.

Het is in de negentigjarige geschiedenis van de Nijmeegse
Vierdaagse de derde keer dat er dodelijke slachtoffers zijn gevallen.
In 1927 overleed een deelnemer aan een zonnesteek. In juli 1972 vielen
er ook twee doden door de bijzonder hoge temperaturen tijdens het
wandelevenement. Op de eerste dag was het al 32 graden Celsius en op de
overige dagen bleef de middagtemperatuur steken op 34 graden.

Ondanks het feit dat alle dagafstanden met tien kilometer werden
verkort, de finishtijden werden verruimd en de militairen – net als
deze dinsdag – geen bepakking hoefden te dragen, vielen er toch
slachtoffers.