27 juni 2006

Nieuwe Alcoholbus overgedragen.

 

 

 dscf0277

 Op dinsdag 27 juni werd op het
terrein van Novio aan de
Industrieweg in Nijmegen de nieuwe alcoholbus van de Regiopolitie Gelderland-Zuid
overgedragen aan de
adjunct-korpschef 
H. van Zwam.
Ook in het verleden was het team Verkeershandhaving van de politie in het bezit
van een bus,
die bij alcoholcontroles en overige verkeerscontroles kon worden
ingezet.
Enige tijd geleden moest deze bus, in verband met
ernstige ouderdomsgebreken, worden afgestoten.
Door Novio is, in nauw
overleg met het team Verkeershandhaving, een voormalige bibliotheekbus
omgebouwd tot een mobiel kantoor dat geheel aan de
wensen van het team
voldoet.  zie de foto's 

Het voordeel van een mobiel kantoor bij alcoholcontroles is
dat bestuurders,
die verdacht worden van het rijden onder invloed, niet meer
naar een
politiebureau overgebracht behoeven te worden. De afhandeling
daarvan,
inclusief de ademanalyse, kan volledig op locatie plaatsvinden. Dit
scheelt
veel politiecapaciteit en garandeert een betere continuïteit van de
geplande verkeershandhavingsbus_1verkeerscontrole.

De vorige bus.  (foto's Michel Janssen) 

 

 

 Zelf
mocht ik als een van de laatsten genieten van de vorige
(oude)alcoholbus van  Verkeershandhaving. Bij mijn afscheid van de
politie vorig jaar werden we zo door de collega's van huis gehaald en
naar de Sprong in Ooij gebracht.

afscheid_met_bus_1