21 juni 2006

Afsluiting seniorensportseizoen in de Matrixx

 

 

 Woensdagmorgen vond in de Matrixx te Nijmegen de gezamenlijke afsluiting plaats van het seniorensportseizoen. Aan deze afsluiting deden ook veel seniorensporters uit Beek mee. Een gezellige ochtend met veel optredens en ontmoetingen tussen jong en oud. Sporters en docenten van o.a. Sport en spel, MBvO,Sportief wandelen en Nordic Walking groepen waren aanwezig. Het startsein werd om 10 uur gegeven door Karl Nooten bekend van "Nederland in beweging", het populaire sportprogramma 's morgen op Nederland 1.  Verder waren er o.a. optredens van IDDance; van het Stedelijk Gymnasium, de Jozefschool uit Malden,  ID dance etc. Daarna  was er D.J. muziek uit de jaren 60 en de mogelijkheid om de Matrixx te bekijken. zie de foto's.
 Karl Nooten zet oud en jong in beweging.dscf7088

 

 

Uit de Gelderlander van 15 juni.

 

Matrixx in plaats van pannenkoeken 


Bijdragen
Bob van Huët en Leo Klaassen

  De Nijmeegse sportconsu­lent- en docent Marian Schijf gaat volgende week met 300 senioren swingen in The Ma­trixx. De animo voor oude­rensport neemt toe. „Bewe­gen
 is het goedkoopste medi­cijn."
De combinatie Matrixx en senioren ligt niet direct voor de hand. Maar woensdag wordt er in de Nij­meegse dancing plaats gemaakt voor ervaren swingers. Het idee ontstond tijdens een van de be­wegingslessen voor ouderen, die Schijf en haar collega's dit sei­zoen weer in en rond Nijmegen verzorgden. „ We waren bezig te dansen op muziek en toen zei ik ‘ we moe­ten  eigenlijk eens naar de Ma­trixx'. De respons was erg en­thousiast. Dat leek de deelne­mers wel leuk. Sommigen ken­den The Matrixx alleen van de verhalen van hun kleinkinde­ren. Toen hebben we daar met­een onze eindactiviteit van ge­maakt, in plaats van midgetgolf en pannenkoeken eten." Er komt een jaren zestig party met een ontmoeting tussen jong en oud. Leerlingen van het Ste­delijk Gymnasium en van de St.- Jozefschool in Malden geven dansdemonstraties.
   Het geheel wordt geopend door fysiotherapeut Carl Nooten, be­kend van de ochtendgym de op tv. Hij verzorgt de warming- up.
   „ Dat was een cadeautje van de gemeente Nijmegen." Al 25 jaar is Marian Schijf bezig ouderen fit te krijgen en te hou­den. Pas de laatste jaren erken­nen gemeenten en de centrale overheid dat „bewegen het goed­koopste medicijn wordt, met prettige bijwerkingen", zoals Schijf het verwoordt. De subsi­dies zijn nog altijd te gering, maar de geldstroom groeit wel gestaag.
   Voor die erkenning heeft Schijf moeten knokken. „ Wekelijks doen we bewegingslessen. Voor de Sportservice Nijmegen, maar ook voor de omliggende ge­meenten. Daarnaast hebben we clubjes voor ouderen. De bedoe­ling is dat mensen fit blijven om hun algemene dagelijkse levens­behoeften te kunnen verrich­ten." Het verzorgen van sportlessen voor ouderen is eigenlijk net iets meer dan liefdadigheid, vindt Schijf. „ We verdienen er salaris mee, maar het wordt nog niet als een echt beroep gezien.
   Voorzichtig komt nu toch de er­kenning van het belang van ouderensport. Door te bewegen versterk je de spieren en heb je minder kans om te vallen. De so­ciale contacten tijdens de lessen zijn net zo belangrijk." Schijf constateert in de praktijk inmiddels ook een scheiding tus­sen de nieuwe senioren en de mensen boven de zeventig. De laatsten zien sporten vaak een luxe die men zich daarvoor niet heeft kunnen veroorloven. Vijf euro voor sportlessen vindt men daarom aanvankelijk te duur.
   Maar dat verandert. Schijf: „Men­sen er bewust van maken dat be­wegen net zo belangrijk is als eten en drinken, daar zijn we veel mee bezig." De nieuwe ouderen – zeg maar de fans van Stones en Beatles – verwachten daarentegen trendy sportlessen en zijn ook kriti­scher naar de docent.
   Schijf en haar collega's volgen een speciale opleiding voor het sporten met chronisch zieken: „Mensen willen sporten met ver­antwoord kader. Een beetje aan­klooien is er niet meer bij. Nor­dic walken bijvoorbeeld, maar wel op een verantwoorde ma­nier. Daarmee hebben we de laatste twee jaar meer mensen aan het sporten gekregen dan in de afgelopen tien jaar."