6 juni 2006

Convenant Politiekeurmerk Lindestraat

 

dscf3436

 Dinsdagmiddag
ondertekenden de drie partijen, die betrokken zijn bij het
Politiekeurmerk Veilig Wonen voor het nieuwbouwplan Lindestraat e.o te
Beek, in het gemeentehuis te Beek het samenwerkingsconvenant. V.l.n.r.
de directeur van Oosterpoort Jan Verbeet, de burgemeester van Ubbergen Paul Wilbers en  de
Districtschef van de politie Tweestromenland  Hans  van den Heuvel. zie de foto's.

 

POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN VOOR NIEUWBOUW
LINDESTRAAT

Alle nieuwbouwwoningen én de woonomgeving van
herstructureringsproject Lindestraat en omgeving in Beek zullen bij oplevering
voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Daar zorgt Oosterpoort
Wooncombinatie voor, in nauwe samenwerking met de gemeente Ubbergen en de
politie. Op dinsdag 6 juni ondertekenen de drie partijen hiertoe het
samenwerkingsconvenant. De oplevering van het project staat gepland in 2008 en
2009.

De voorbereidingen voor de sloop/nieuwbouw van het
plangebied Lindestraat en omgeving zijn in volle gang. Een voorwaarde voor de
nieuwe situatie is dat deze open, veilig en leefbaar wordt. Het Politiekeurmerk
Veilig Wonen is hiervoor een goede maatstaf. Om het keurmerk te verwerven moeten
alle woningen voldoende inbraakveilig zijn en de woonomgeving voldoende sociaal
veilig. De samenwerking met de gemeente Ubbergen is belangrijk, vanwege de rol
die zij heeft in het creëren van het openbaar gebied en het onderhouden ervan.

Politiekeurmerk nieuwbouw

Bij het Politiekeurmerk Veilig Wonen wordt
onderscheid gemaakt in bestaande bouw en nieuwbouw. Het keurmerk Nieuwbouw is
één geheel. Het stelt veiligheidseisen op stedenbouwkundig niveau, aan de
openbare ruimte, kavels, complex en aan de woning zelf. Voorbeelden zijn eisen
rond verlichting in een wijk of eisen aan de groenvoorziening, achterpaden en
parkeerplaatsen. Maar ook goede sloten op de deuren en ramen vallen onder dit
keurmerk. Het hele pakket aan maatregelen zorgt uiteindelijk voor een veilige
buurt en goed beveiligde individuele woningen.

Herstructurering
In het najaar van 2004 startte Oosterpoort met de
herstructurering van de Lindestraat e.o. in Beek. In het gebied verhuurt de
woningcorporatie op dit moment 24 kleine, verouderde eengezinswoningen en drie
seniorenwoningen. Het plan omvat ook het terrein van de aangrenzende
brandweerkazerne en gemeentewerf. De gemeente heeft plannen in ontwikkeling om
deze beide een nieuw onderkomen te geven op het terrein van de voormalige
zoutopslag van Rijkswaterstaat aan de Rijksweg in Beek. De huidige woningen aan
de Lindestraaat e.o. gaan plaatsmaken voor 33 nieuwe woningen. Er zijn huur- en
koopwoningen gepland, in zowel het sociale als het duurdere segment.