1 juni 2006

Multidisciplinaire brandweeroefening

logo-euregio
Op donderdagavond 1 juni  werd  er door de brandweer een
multidisciplinaire samenwerkingsoefening gehouden met de Duitse
brandweer. Aan de oefening werd deelgenomen door Brandweer Ubbergen en
Groesbeek en Brandweer Kranenburg. De oefening begon om 19.30 uur en
vond plaats aan de rand van het Reichswald op de openbare weg ter
hoogte van Gaststätte Merlijn, Grafwegenerstrasse in Grafwegen
(Duitsland). Er was een auto-ongeval gebeurd, waardoor tevens een brand
in het Reichswald was ontstaan. Ook de ambulances van de RAV
Gelderland-Zuid en van Bronts Ambulance service, alsmede mensen van de
Lotusgroep Rivierenland deden aan deze oefening mee. zie de foto's 

 

 dscf1229


logo-euregio

Persinformatie

Samenwerkingsoefening Nederland -Duitsland

 Multidisciplinaire inzetoefening, donderdag 1 juni 2006

 

 

Internationale samenwerking

Bij grensoverschrijdende incidenten is het noodzakelijk dat de
Nederlandse en Duitse brandweer goed met elkaar kunnen samenwerken. Om
deze samenwerking bij het grootschalig brandweeroptreden te verbeteren,
startten de Regionale Brandweer Gelderland-Zuid samen met de
Kreisverwaltung Kleve in 2004 het project 'grensoverschrijdende
samenwerking'. Dit project – dat in 2005 werd afgesloten – leverde een
aantal praktische producten op, waaronder een 'Raamwerk oefeningen 2005
– 2008'. Dit raamwerk beschrijft een oefencyclus waarbij per jaar 5
internationale oefeningen worden georganiseerd waaraan de Nederlandse
en Duitse brandweer deelnemen. Door regelmatig in praktijksituaties te
oefenen komen mogelijke knelpunten in de samenwerking en oplossingen
eerder naar voren. De samenwerking tussen de Duitse en Nederlandse
brandweer wordt zo vanuit de praktijk opgebouwd en vormgegeven.
Bovendien leert men hierdoor elkaar (persoonlijk) en de organisaties
beter kennen en dat heeft uiteraard ook een positief effect op het
gezamenlijk optreden bij incidenten. 

De oefeningen worden gesubsidieerd door de Euregio Rijn-Waal.

 

Doel oefening

Het betreft een internationale praktijkoefening op locatie waaraan
(Nederlandse en Duitse) brandweer en ambulancedienst deelnemen. De
oefening heeft tot doel het bestrijden van een incident met nadruk op
de aspecten (internationale) coördinatie en bestrijding.

Tijdens de oefening ligt met name de nadruk op de coördinatie en
samenwerking tussen de eenheden, de afstemming met de Duitse brandweer
en de afstemming met de Nederlandse ambulancebemanning.   

 

Deelnemers oefening
Aan de oefening wordt deelgenomen door:

-Gemeenschappelijke Meldkamer Gelderland-Zuid 

-Leitstelle Kleve

-Tankautospuit Brandweer Groesbeek

-Tankautospuit Brandweer Ubbergen

-Löschzug Kranenburg (1 voertuig)

-Löschgruppe Frasselt (1 voertuig)

-Löschzug Nütterden (1 voertuig)

-Officier van dienst Brandweer Millingen-Ubbergen-Groesbeek

-Ambulance van de Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Zuid

-Ambulance van Bronts Ambulance Service

 

In totaal nemen zo'n 60 personen aan de oefening deel.   

 

Scenario

Auto-ongeval leidt tot brand in Reichswald

Ergens op de grens bij café Merlijn in Grafwegen vindt rond 19.30 uur
een auto-ongeval plaats. Een Duits sprekende Nederlander meldt het
ongeval bij de Leitstelle in Kleve. Volgens de melder zit een persoon
vast in de auto. De melder weet ook nog te vertellen dat hij een klein
brandje heeft geblust onder de auto.

De Leitstelle alarmeert Brandweer Kranenburg en, aangezien men twijfelt
over de exacte locatie, wordt ook de Gemeenschappelijke Meldkamer
Gelderland-Zuid gewaarschuwd. De Gemeenschappelijke Meldkamer
Gelderland-Zuid alarmeert Brandweer Groesbeek en de dienstdoende
officier van dienst. Tevens vraagt de meldkamer om assistentie van de
Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Zuid.

Na aankomst van de Nederlandse en Duitse eenheden blijken er twee
beknelde personen te zijn. Bovendien heeft de brandende auto
(onopgemerkt) het nabije Reichswald aangestoken. De brand heeft zich
inmiddels een 20-tal meters – van het incident af – het bos in
verspreid. De officier van dienst  zal opschalen naar 'middel
incident'.

 

Evaluatie van de oefening

Tijdens de oefening noteren diverse waarnemers hoe er door de
hulpverleners van de verschillende diensten wordt opgetreden. Daarbij
wordt onder meer gelet op de onderlinge communicatie, het volgen van de
procedures en de afstemming, coördinatie en samenwerking tussen de
verschillende organisaties.

De conclusies en aanbevelingen worden door de deelnemende diensten gebruikt om hun eigen organisaties te optimaliseren.