2 september 2022

Herinrichting Perceel Roozendaal Millingen aan de Rijn.

Het betreffende terrein.

Op woensdag 21 september organiseren K3 en Staatsbosbeheer een inloopbijeenkomst over een plan voor de herinrichting van Perceel Roozendaal, gelegen aan de rand van de Millingerwaard. De inloopbijeenkomst is van 16.00 u tot 20.00 u in De Waard van Kekerdom aan de Weverstraat 94 in Kekerdom.
Toegangspoort tot de Millingerwaard
Perceel Roozendaal, vernoemd naar de vroegere eigenaar, ligt direct achter parkeerplaats De Lange Paol. Het is een relatief klein perceel. Het kon de afgelopen jaren niet worden betrokken bij de herinrichting van de Millingerwaard, omdat het nog niet in eigendom was van Staatsbosbeheer. Inmiddels is het perceel overgedragen aan Staatsbosbeheer en is herinrichting wel mogelijk. Ontwikkelen van riviernatuur
Staatsbosbeheer wil graag dat ook dit perceel meer onder invloed komt te staan van hoog- en laagwater, waardoor de riviernatuur zich er optimaal kan ontwikkelen. Samen met K3 is daarvoor het plan gemaakt om het perceel opnieuw in te richten door het wat te verlagen. Dat wordt gedaan door in het gebied een deel van de kleilaag af te graven. Staatsbosbeheer gaat de komende tijd ook nog een plan maken om parkeerplaats De Lange Paol te vernieuwen. Samen met de herinrichting van Perceel Roozendaal vormt het straks dé toegangspoort tot de Millingerwaard.

Kleinschalig werk
De herinrichting van Perceel Roozendaal is geen grootschalig werk. Het gaat om een relatief klein gebied. De looptijd van het project zal ongeveer twee jaar zijn, waarbinnen telkens in korte periodes van enkele weken wordt gewerkt.

Inloopbijeenkomst op 21 september
Tijdens de inloopbijeenkomst op 21 september bespreken K3 en Staatsbosbeheer graag het plan voor het perceel. Geïnteresseerden kunnen op een voor hen geschikt moment tussen 16.00 en 20.00 uur komen binnenlopen bij de Waard van Kekerdom aan de Weverstraat 94 in Kekerdom. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig. Er zijn medewerkers van K3 en Staatsbosbeheer aanwezig om uitleg te geven over het initiatief, uw input op het plan op te halen en uw vragen te beantwoorden.