13 maart 2012

Passie en Pasen, concert Muzimare

Passie en Pasen.

Kamerkoor Muzimare

o.l.v. Sophia Brink, orgel Geert Verhallen

“Fili Mariae”

 

zaterdag 31 maart 2012:

15.00 uur: Corneliusparochie, Beuningen (N)

20.30 uur: Elisabethkerk, Grave (N)

woensdag 4 april 2012:

19.30 uur: Stifts- und Wallfahrtskirche St. Peter und Paul, Kranenburg (D).

 

Een concert waarin we stilstaan bij het lijden en sterven van de zoon, en bij het intense verdriet van zijn moeder, die machteloos moest toezien.

 

Kamerkoor Muzimare opent dit concert aan het begin van de Goede Week met de in­tocht van Jezus in Jeruzalem. Van heinde en verre komt men naar de stad om hem als een koning toe te juichen. Echter, we weten dat deze glorieuze intocht het begin is van een lijdensweg die zo wreed is dat de enge­len in de hemel bedroefd en niet begrijpend toekijken. Toch moet het zo gaan, stap voor stap, onherroepelijk op weg naar de dood aan het kruis. We zingen vandaag over dit lijden, proberen niet weg te kijken, maar willen dichtbij blijven, hoe moei­lijk soms ook, tot het einde toe.

 

Dan zien we Maria, de moeder van Jezus, bij het kruis staan. Ze huilt bittere tranen om de dood van haar zoon, haar enige kind, en zingt haar oneindige verdriet uit. Soms voor ons allemaal ver­staan­baar, soms ook in haar eigen taal, het Aramees. Wie zou niet wenen bij zo’n hart­ver­scheu­rend verdriet? We willen ook naast Maria blijven staan en zouden zo graag haar ver­driet op onze schouders nemen.

Zo staan we daar, met z’n allen, naast de moeder, bij haar gestorven zoon. We weten dat alleen dankzij dit offer straks het licht van Pasen over ons kan schijnen. Daarom zingen we “Alleluia”, steeds opnieuw, soms ingetogen, dan wat uitbundiger, dan weer verdrietig, dan weer vol devotie. We zingen het als troostend vooruitzicht in de duisternis van deze week. We zingen het voor elkaar, maar daar samen staande, zingen we het vooral in alle eerbied voor Maria en voor Jezus, haar kind, haar zoon, “Fili Mariae”.

De entree voor dit concert is gratis. Dankzij uw vrijwillige bijdrage na afloop  kunnen we regelmatig concertseries blijven geven. Uw gift wordt dan ook bijzonder op prijs gesteld.