21 december 2011

De Vonk van Ubbergen

De jury van de Vonk is er uit!

Persbericht

Verzonden: 21 december 2011

Onlangs vergaderde de jury van de Vonk van Ubb ergen voor de tweede keer over alle 29 creatieve
en veelzijdige Vonk-ideeën. Er moest een moeilijk besluit vallen. Welke ideeën voldoen echt aan de
criteria van de Vonk en welke niet of minder?

De belangrijkste criteria zijn dat het een activiteit met en voor de jeugd is en dat de omgeving erbij
betrokken wordt. Het is de bedoeling om kinderen of jongeren te laten inzien dat het de moeite waard is
om belangeloos iets voor elkaar of voor de omgeving te doen. Het gaat dus om opvoeding: niet alleen in
het gezin maar ook daarbuiten. Daarom is het Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeente Ubbergen
betrokken bij de Vonk. Verder moet het idee vernieuwende elementen bevatten en haalbaar zijn. Tot slot
heeft de jury gekeken naar spreiding over de verschillende dorpen in de gemeente Ubbergen. De jury
heeft 10 initiatieven aangewezen die het meest aan de criteria voldoen.

De tien genomineerde ideeën zijn:
Ontmoeting Erlecom
Moderne Fresco’s
Beweegtuin
Bouwspeeltuin
Herdenking bevrijding
Dorpenavond4daagse
Samenspelen Zonnebloem
Alpe d’Huzes
Uitbreiding Torteltuin

Benutten accommodatie korfbal Kekerdom.
Initiatiefnemers van de bovengenoemde ideeën gaan aan de slag om hun idee nog beter te beschrijven,
zodat ze goed op de website komen te staan. Dat is belangrijk voor de stemronde. De stembus gaat 9
januari open!

Niet genomineerd

De 19 initiatieven die niet genomineerd zijn, kunnen helaas niet meer meedoen voor de geldprijzen van de
Vonk van Ubbergen, maar zij kunnen misschien wel ondersteuning krijgen. De gemeente Ubbergen wil
samen met hen kijken naar andere creatieve mogelijkheden om middelen te vinden, via een
fondsaanvraag bijvoorbeeld. Alle initiatiefnemers hebben hier een brief over gekregen.

Stemmen

U kunt stemmen via de website www.devonkvanubbergen.nl. Daar vindt u ook alle informatie over de
Vonk. Alle inwoners van de gemeente Ubbergen kunnen eenmalig hun stem uitbrengen op de website. Na
de sluiting van de stembus, eind januari, buigt de jury zich over de uitslag om het eindoordeel te geven.
Daarna volgt een feestelijke prijsuitreiking en kunnen de initiatiefnemers aan de slag!