28 september 2022

Winnaar bekend voor de vernieuwde speelplek in Ooij.

Het winnende ontwerp voor de speelplek langs de Wilhelminaplas in Ooij

De gemeente Berg en Dal is voornemens op de speelplek aan de Wilhelminaplas in Ooij te vernieuwen. De speeltoestellen zijn verouderd en er komen nieuwe speeltoestellen voor in de plaats. Daarom heeft de gemeente een brief gestuurd naar alle kinderen onder 17 jaar in Ooij, waarin hen gevraagd om te gaan stemmen op 3 onderwerpen, die al door de gemeente uitgekozen waren. De kinderen konden deze 3 onderwerpen op woensdag 28 september bekijken in de aula van basisschool Opweg en tegelijkertijd, in heuse stemhokjes onder toezicht van o.a. wethouder Ria Barber, hun stem uitbrengen op 1 van de onderwerpen. Dat kon tot 16.00 uur en daarna kon men nog een stem uitbrengen in dorpshuis de Sprong . In het dorpshuis werden om 17.00 uur, samen met enkele jongeren, de stemmen geteld. Daar bleek dat 111 kinderen gestemd hadden. 67 daarvan stemden op ontwerp 3, 22 op ontwerp 2 en 22 op ontwerp 1. Daarmee heeft ontwerp 3 gewonnen en dit zal z.s.m. gerealiseerd worden. zie de foto’s (komen nog)

17 augustus 2022

Renovatie Wilhelminaplas in Ooij

Puin ruimen in de Wilhelminaplas in Ooij.

Afgelopen maandag 15 augustus is  men begonnen met de aanpassing van het talud van de Wilhelminaplas aan de Koning Wilhelminastraat in Ooij. Een aantal jaren geleden konden de inwoners van Ooij initiatieven aangeven voor een betere leefbaarheid in Ooij en een daarvan was het verbeteren van de oever van de plas. Daar was namelijk 48 jaar geleden een nieuw talud gemaakt waarbij als ondergrond tonnen bouwafval van gebouwen uit de stad Nijmegen was gebruikt. Zo langzamerhand was dat bouwafval weer allemaal zichtbaar geworden en dat veroorzaakte al vele jaren gevaarlijke situaties, temeer omdat de plas ook door zwemmers gebruikt werd. Nu wordt zoveel mogelijk puin en beton verwijderd en afgevoerd en komt er een nieuw talud. zie de foto’s 

29 juli 2022

Werkzaamheden Wilhelminaplas in Ooij

In de week 33, 15 augustus, wordt er gestart met de sanering van de Wilhelminaplas in Ooij. In de jaren 70 is daar veel beton in de oevers verwerkt en dat gaat men nu zoveel mogelijk verwijderen. Vitens zal daar aan de Wilhelminastraat dan ook een begin maken met het verwijderen en vervangen van de asbestleidingen.  Op voorhand is men nu al begonnen met de voorbereidingswerkzaamheden, zoals het verwijderen van de struiken en de bomen aan die kant van de plas. De andere bomen worden beschermd  en afgezet met hout, zolang de werkzaamheden duren.

23 juni 2022

Speelplekontwerpers gezocht voor Ooij.

De speelplek zoals deze nu is.

De gemeente is voornemens om nieuwe speeltoestellen te plaatsen op de speelplek bij de Wilhelminaplas in Ooij. Daarom zijn in een deel van Ooij huis aan huis brieven bezorgd met de vraag:  ” Hoe ziet jouw speelplek er uit? In de brief werd vermeld, dat de gemeente geld beschikbaar heeft gesteld om deze speelplek te vernieuwen. Wij, een groepje buurtgenoten, werken samen met de gemeente toe naar een nieuwe leuke en uitdagende speelplek. Iedereen kan meedoen, jong of oud. Ben je jong en speel of zit je hier? Dan weet je vast wat leuk is en wat je graag in de nieuwe speelplek wilt. En ouders, opa’s en oma’s? Ook jullie hebben vast ideeën over hoe het speelplekje er uit moet zien. Onze vraag aan jou/jullie: Teken (of knip en plak) op de achterkant van de brief jouw perfecte speel en/of ontmoetingsplek. (aan de achterkant van de brief welke thuis bezorgd is, of wanneer je er geen hebt, dan kun je die bij de Spar in Ooij nog ophalen.) Lever je tekening uiterlijk donderdag 30 juni in bij een van de buurtgenoten: Helen Toonen, Koningin Wilhelminastraat 16, Helma Toonen, Dr. Kochlaan 3 of bij Christien de Jonker, Prins Hendrikstraat 6. Je kunt de brief gewoon in de brievenbus gooien. Jullie reacties sturen we naar verschillende ontwerpers. Zij gaan een paar ontwerpen maken. Vervolgens mogen de kinderen stemmen. Zij kiezen het favoriete ontwerp. We organiseren een officiële verkiezingsdag. Waarschijnlijk in september. Jullie krijgen daarvoor nog een uitnodiging. Na de verkiezingsdag worden de stemmen geteld en is er een winnaar. De gemeente kijkt mee zodat het ontwerp past binnen wat mag en goed beheert kan worden.  Heb je een vraag? Stuur dan een mail naar Jelle Blijham via j.blijham@bergendal.nl. Hij werkt voor de gemeente.

6 oktober 2019

Werkgroep “Behoud natuurlijk karakter Wilhelminaplas” presenteert.

werkgroep Wilhelminaplas
  • De werkgroep “behoud natuurlijk karakter Wilhelminaplas” hield op 2 oktober een presentatie over hun voorstellen, zoals ze op vrijdag 11 oktober gepresenteerd zullen worden bij de “dorpsagenda Ooij”, die dan aan de gemeente Berg en Dal aangeboden  zal worden.
    In Ooij zijn verschillende werkgroepen actief met de dorpsagenda. In deze dorpsagenda wordt vanuit bewoners initiatief getoond en worden zaken die spelen binnen het dorp besproken. Daarbij wordt vervolgens samen met de gemeente Berg en Dal en Forte Welzijn gekeken hoe e.e.a. omgezet kan worden naar een actie die voorziet in de vraag van de bewoners.  Ongeveer 25 belangstellenden, inclusief de leden van de werkgroep,  waren naar dorpshuis de Sprong gekomen om hun presentatie aan te horen en te bekijken. Zo is een van de belangrijkste onderwerpen het verwijderen van het puin, dat in 1973/1974 langs de oevers van de Wilhelminaplas is gestort. zie de foto’s