29 augustus 2020

Werkzaamheden in Ooij

Het kruispunt Kon. Julianalaan-Bleistraat

Vanaf maandag 31 augustus 07.00 uur tm dinsdag 1 september 16.00 is het kruispunt van de Kon. Julianalaan en de Bleistraat in Ooij afgesloten voor het verkeer. Intussen staan er al diverse borden in het dorp waarbij o.a. in de Alverstraat en Karperstraat eenrichtingsverkeer wordt ingesteld. Ook staan er diverse parkeerverboden in de straten in de “Vissenbuurt”. Die gelden van dinsdag 1 september tot vrijdag 18 september i.v.m. wegwerkzaamheden in de Vissenbuurt. Er moet rekening gehoudden worden met verkeershinder tot vrijdag 18 september. Diverse straten in Ooij gaan “op de schop”. 

9 mei 2017

Werkzaamheden N325 lijken klaar.

De werkzaamheden aan de N325 tussen Duitsland en Nijmegen lijken grotendeels afgerond. De waarschuwingsborden zijn verdwenen en de meeste van de tijdelijke lantaarnpalen zijn weggehaald. Afgelopen weekend werd er al niet meer gewerkt en ook ’s nachts wordt er niet meer aan de weg gewerkt, hetgeen, voor wat betreft de weekendafsluiting,  wel in de planning stond. Bij de bushalte aan de N325 nabij de verkeerslichten in Beek is een bushokje geplaatst. Alle parkeerplaatsen zijn verwijderd, waardoor er niet meer geparkeerd kan worden langs deze provinciale weg, hetgeen erg jammer is. Ook is de doorgang naar het Marterplein/Marterstraat weggehaald omdat dat te gevaarlijk zou zijn. Daardoor is een “ontsnappingsweg” bij eventuele calamiteiten verdwenen. En ineens mag men nu wel links en rechts afslaan op deze weg naar de woning, Nieuwe Rijksweg 53.  Wel is er nu vanaf het fietspad een doorgang gecreëerd naar het tunneltje onder de provinciale weg. 

1 april 2017

Eiermarktgarage dicht van 4-6 april

De apparatuur van de parkeergarage Eiermarkt in Nijmegen wordt tussen 4 en 6 april vervangen door moderne apparatuur met nieuwe mogelijkheden. Ook de toegang tot de garage verandert. De slagboom bij de ingang wordt vervangen door een snelroldeur. De huidige apparatuur is verouderd. Op dinsdag 4, woensdag 5 en donderdag 6 april is de garage afgesloten om de werkzaamheden uit te voeren. Abonnementhouders van de Eiermarktgarage ontvangen eind maart nieuwe abonnementspassen, die de snelroldeur openen vanaf 7 april. De pas biedt hen op 4, 5 en 6 april toegang tot de Kelfkensbosgarage. Inmiddels zijn ze al met de voorbereidingen begonnen.

6 maart 2017

Gevaarlijke situatie Kerkdijk in Ooij.

In Ooij is aan de Kerkdijk een gevaarlijke situatie ontstaan nadat daar de hekken voor de nieuwbouw van het appartementencomplex op de plek van de oude school zijn verplaatst. Eerst stonden de hekken rond het bouwterrein maar vorige week zijn die hekken verplaatst naar de rand van de rijbaan en rond het parkeerterrein, omdat daar graafwerkzaamheden moeten worden verricht voor het verleggen en aanpassing van de waterleiding. De breedte van de rijbaan is nu te smal geworden om twee auto’s samen te laten passeren. Het heeft al tot gevaarlijke situaties geleid, waarbij o.a. een deel van het trottoir bereden moest worden. Ook de staanders waar het hek in staan zijn gevaarlijk. In ieder geval zouden er borden model F5 en F6, zoals vaker bij wegversmallingen staan, geplaatst moeten worden. Update 8 maart. De hekken zijn teruggezet. Niet meer op de rijbaan.

1 oktober 2016

Excursies naar werkzaamheden Stadswaard Ooijse Schependom.

In oktober organiseert De Bastei elke donderdag een excursie door de Stadswaard in het Ooijse Schependom. Ze vertrekken om 14.00 uur vanaf het Informatiepunt De Bastei aan de Waalkade 51, Nijmegen. U kunt meelopen zonder aanmelding. Er zijn geen kosten aan verbonden. De excursie wordt begeleid door Jan-Willem Koolen. U loopt langs de graafwerkzaamheden van de nieuwe geul en krijgt uitleg over de herinrichting van de Stadswaard en wat dit betekent voor de natuurontwikkeling en recreatiemogelijkheden. Dus graag tot 6, 13, 20 of 27 oktober 2016! Kijk voor meer informatie op www.debastei.nl en www.natuurmuseum.nl. Volg ons op Facebook en Twitter.werkzaamhedenstadswaard