11 november 2019

De drenkeling heeft eindelijk een naam.

Grafsteen in Ooij

In 1991 is in de Waal bij Ooij een overleden drenkeling gevonden, waarvan de identiteit lange tijd onbekend is gebleven. De vrouw is toen als onbekende drenkelinge begraven op het kerkhof bij de H.Hubertuskerk in Ooij. Wel was van haar toentertijd een DNA monster afgenomen, dat altijd bewaard is gebleven, maar waar in die tijd nog geen naam bij gevonden kon worden. Dit jaar is het Cold Case team van de Forensische Opsporing van de politie Oost Nederland via vernieuwde DNA technieken gelukt om alsnog de identiteit van de vrouw te achterhalen en sinds enige tijd ligt er op de begraafplaats in Ooij een herdenkingssteen met naam en foto van de overleden vrouw. Hiermede is ook de rust bij haar familie in Duitsland teruggekeerd. Ze verkeerden vele jaren in het ongewisse. Het gaat hier om Karin Maria Elke Junghänel, geboren Koss van 15 februari 1957. Ze werd in 1991 als vermist opgegeven.  Hulde voor het politieteam dat hier mee bezig geweest is.