23 maart 2019

Zwerfvuil Ruimactie in Leuth

Een deel van de vrijwilligers in Leuth met hun “buit”.

Deze zaterdag 23 maart was er weer een grote groep mensen uit Leuth en zelfs uit Millingen aan de Rijn actief bij het opruimen van zwerfvuil in Leuth en verre omstreken. Pieter Derks en Alex Groothuizen waren de organisatoren van dit “opschoongebeuren”. Al vroeg waren ze bij elkaar gekomen in de Vriendenkring waar ze werden ontvangen met koffie en warme appelflappen gesponsord door Spar Looijschelder uit Leuth. Na het verdelen van de routes en materialen gingen 20 vrijwilligers om 10 uur op pad met speciale zakken van de DAR , grijpers, handschoenen en hesjes. Tot 13.00 uur werd er volop geruimd en bij terugkomst was er voor alle deelnemers een lunch, beschikbaar gesteld door de stichting Triangel van de Vriendenkring. Het werd een “succesvolle happening”, waarbij 380 kg zwerfvuil werd geruimd. Met name langs de Kapitteldijk en de Thornsestraat werd heel zwerfvuil gevonden, waaronder veel blikjes van o.a. Redbull e.d. Het vermoeden bestaat dan ook dat de langsfietsende schooljeugd het niet zo nauw neemt met het milieu. De actie van dit jaar was een maand eerder dan vorig jaar omdat toen was gebleken, dat in die tijd het gras al te hoog staat om alles te vinden. Autobedrijf Booltink zorgde voor sponsoring voor de kleine kosten en Cafetaria/Pizzeria Leuth voor de ijsjes. Overigens was het deze dag ook Nationale Zwerfvuildag. zie de foto’s.