23 juni 2024

De Kerk in Berg en Dal is verkocht.

De Onze Lieve Vrouwen van het Hartkerk in Berg en Dal.

De ” Olv van het Heilig Hart kerk”  in Berg en dal heeft een nieuwe eigenaar. Buurman Krol bouwt een medisch centrum, appartementen en een horeca gelegenheid, en liefst ook een plek waar mensen overdag terechtkunnen voor een kopje koffie, een ijsje en elkaar ontmoeten. Ook is er een grote kans dat de uitkijktoren van de Sterrenberg hier herrijst. De kerk in Berg en Dal is op verzoek van het parochiebestuur op 5 februari door de bisschop aan de eredienst onttrokken. Het dalende kerkbezoek, de afnemende vitaliteit van vrijwilligers en ook de financiële situatie van de parochie waren reden om binnen de parochie Heilige Drie-Eenheid deze kerk te sluiten. Het bestuur heeft een duidelijk standpunt ingenomen om bij de herbestemming van het kerkcomplex te streven naar een sociaal en maatschappelijke bestemming voor de leefgemeenschap van Berg en Dal. Hiermee kan ook de leefbaarheid van het dorp versterkt worden door onder meer beide dorpsdelen, boven en beneden )dichter bij elkaar te brengen. Hiervoor werd in eerste instantie gedacht aan een realisatie van een dorpscentrum door het dorpshuis en de basisschool naar deze locatie te verplaatsen. Dit bleek al snel niet realiseerbaar. Het bestuur heeft een stuurgroep samengesteld bestaande uit 6  personen met zakelijke expertise en ook kennis van de leefgemeenschap .Eerst zijn de uitgangspunten om te komen tot een passende herbestemming van het kerkcomplex vastgesteld, waarbij multifunctionele inrichting van gebouwen met uitnodigend karakter, open terrein met zichtlijnen op de unieke Stuwwal creëren, mogelijke inpassing Sterrenbergtoren en kleine kapel. Een afvaardiging van de stuurgroep  (Jos Verstegen nms bestuur, Titus Gelsing met vastgoed expertise en Dennis Heemstra met juridische kennis) heeft intensief met verschillende partijen gesproken. Hieruit is een shortlist met 3 partijen geselecteerd waarmee diepgaander op het plan is ingegaan en getoetst aan de opgestelde uitgangspunten. Uiteindelijk is het plan en bod van Nimco als nummer 1 genoteerd. De titel van het plan “het hart van Berg en Dal” is al veelzeggend maar ook de intentie om werkelijk iets te betekenen voor de leefgemeenschap en invulling te geven aan de wensen van de gemeenschap en de animaties van de architect Bob Romijnders uit Nijmegen zijn overtuigend. Inmiddels is een koopovereenkomst opgesteld en afgelopen donderdag  bij de notaris  getekend. Ter beoordeling van de overeengekomen prijs voor het complex is bij aanvang van het proces  door een gerenommeerd bedrijf een taxatie van het complex verricht om een richtlijn te hebben bij de waardebepaling en ook de andere biedingen geven hierbij richting. Het bestuur en bisdom zijn bijzonder tevreden over het gelopen traject en het uiteindelijk resultaat en heeft er volle vertrouwen in dat Max Krol de CEO van Nimco hieraan de gewenste invulling zal geven. Al jaren loopt de discussie over de herbouw van de uitkijktoren van de Sterrenberg, een veelbesproken nadat deze in 2007 is gesloopt Door Raf Terwindt met de belofte dat deze iets verderop zou worden herbouwd en beperkt voor publiek toegankelijk zou zijn. Nu is het kerkterrein beschikbaar als de ideale plek”  volgens Jos Verstegen. “Dit is het hoogste punt in de omgeving en je kijkt prachtig de polder in”. Met Raf Terwindt is uiteraard al gesproken, dit was een constructief gesprek en we zoeken een creatieve invulling. 

31 mei 2024

Hotel café restaurant Oortjeshekken wisselt van eigenaar.

v.l.n.r Margreet, Hent, Theo en Sanne

Het wereldberoemde Hotel café restaurant Oortjeshekken aan de Erlecomsedam in Ooij wisselt op 1 juni van eigenaar. Hent (61)  en Margreet (56) hebben het verkocht aan “buurman” Theo Reijnen (54) en zijn vrouw Sanne (42), met wie ze ongeveer een half jaar in gesprek zijn geweest.  Theo Reijnen heeft vroeger naast Oortjeshekken gewoond in de boerderij van zijn ouders, Wim Reijnen. Hij woont momenteel nog in Leuth maar zijn huis staat te koop en het is de bedoeling dat hij op een later tijdstip in de boerderij gaat wonen. Deze boerderij is een aantal jaren geleden afgebrand en geheel nieuw opgebouwd. Theo Reijnen werkte bij Jan van den Berg Landbouwmechanisatie in Druten als verkoper. Dat wordt afgebouwd en Sanne, lerares Wiskunde, bouwt het ook af en samen gaan ze zich inzetten op een manier, zoals Hent en Margreet dat ook gedaan hebben. Hent en Margreet gaan het echtpaar Reijnen voorlopig nog wel begeleiden. Ook al het personeel gaat over naar de nieuwe eigenaar. Hent en Margreet hebben Oortjeshekken 16 jaar gerund. Daarvoor waren Rob en Anton de uitbaters, maar die vertrokken na ongeveer 5 jaar weer naar Engeland, waar ze al eerder een hotel hadden. Deze mannen hadden het al eerder overgenomen van Jan Willems en Mieke Scheepers, die het in 1980 overgenomen hadden van de familie Spierings. Het etablissement dateert al uit de 19e eeuw.