18 juni 2021

Zeger Stappershoef nieuwe voorzitter van Stichting “de Thornsche Molen”.

v.l.n.r Zeger Stappershoef, Wim Janssen en Hennie Driessen.

Tijdens een bijeenkomst in het restaurant de Thornsche Molen in Persingen is vrijdag door het bestuur van Stichting “de Thornsche Molen”,  samen met de molenaars, afscheid genomen van Henny Driessen, die jarenlang (2008 tot 2020) voorzitter is geweest van de Stichting  en werd Zeger Stappershoef verwelkomd als nieuwe voorzitter van de Stichting. Henny Driessen was al ongeveer 1 1/2 jaar geleden gestopt en deze functie werd in die tijd waargenomen door bestuurslid Wim Janssen uit Wercheren. Hij droeg nu het voorzitterschap over aan de nieuwe voorzitter Zeger. Ook Zeger woont in Wercheren. In verband  met Covid kon vorig jaar geen gezamenlijk  afscheid van Henny plaats vinden. 

23 november 2019

Donateursavond de “Thornsche Molen”.

Wiel Lenders, directeur van het Vrijheidsmuseum

De stichting de Thornsche Molen hield donderdagavond 21 november haar jaarlijkse donateursavond in restaurant de Thornsche Molen in Persingen. Voorzitter Henny Driessen stond tijdens zijn welkomstwoord stil bij het overlijden eerder dit jaar van penningmeester Albert de Witt uit Beek en toonde zich verheugd over het feit dat zijn dochter Maartje de Witt hem heeft opgevolgd. Daarna stelde hij het bestuur voor aan de aanwezigew mensen. Hij zelf is en blijft de voorzitter. Eline Frederiks (secretaris), Maartje de Witt (penningmeester), Riek Vierboom ( bestuurslid beheer infocentrum en donateurs administratie), Christel  Vierboom (bestuurslid en beheer infocentrum), Gertrud Kersten (bestuurslid Grensoverschrijdendende projecten) en Wim Jansen (adviseur en relatiebeheer). Inmiddels beschikt de stichting over drie molenaars, die op zondag de molen laten draaien. Zij ontvingen ieder een dinerbon. Andere onderwerpen deze avond waren: – Informatie over de projecten Wandelroute en Kunst. – De financiële stand van zaken en het toekomstbeeld, het belang van donateurs – uitloting obligatie. Tevens was er een terugblik over de expositie “de Thornsche Molen en Market Garden” door middel van een Powerpoint- en filmpresentatie over de Tweede wereldoorlog met Market Garden en haar gevolgen in het gebied rondom de Thornsche Molen, met een lezing van de directeur van het Vrijheidsmuseum, Wiel Lenders. Hij had een boeiend verhaal over het nieuwe Vrijheidsmuseum in Groesbeek, dat nu de oorlog en haar gevolgen van o.a. beide zijden van de grens belicht. Er was ruime belangstelling voor deze avond. Herman Leensen maakte de foto’s. zie de foto’s.

10 november 2018

Donateursavond Stichting de Thornsche Molen.

Donderdag 8 november was de jaarlijkse donateursavond van de Stichting de Thornsche Molen in het restaurant van de molen te Persingen. Gestart werd met een presentatie van de ontwikkelingen rondom de molen en het informatiecentrum door de voorzitter Henny Driessen, waarbij tevens werd aangehaald, dat de Stichting  graag nog meer donateurs wil toevoegen aan het huidige aantal. Men kan donateur worden voor 10 Euro per jaar. Tevens heeft de Stichting leden, die 100 Euro per jaar bijdrage, maar alle bedragen daar tussenin zijn natuurlijk van harte welkom. Oud burgemeester Paul Wilbers vertelde op zijn geheel eigen en humoristische wijze een aantal door hem zelf geschreven verhalen, tot groot vermaak van alle aanwezigen. Aan het einde van de avond was het tijd voor het uitloten van een obligatie. De Stichting Rustenburg was de gelukkige maar deze werd gelijk weer aan de Stichting de Thornsche Molen gedoneerd. Een geweldige geste. Aanmelden als donateur kan via de volgende link. https://thornschemolen.nl/donateurs-aanmelden/