23 november 2019

Donateursavond de “Thornsche Molen”.

Wiel Lenders, directeur van het Vrijheidsmuseum

De stichting de Thornsche Molen hield donderdagavond 21 november haar jaarlijkse donateursavond in restaurant de Thornsche Molen in Persingen. Voorzitter Henny Driessen stond tijdens zijn welkomstwoord stil bij het overlijden eerder dit jaar van penningmeester Albert de Witt uit Beek en toonde zich verheugd over het feit dat zijn dochter Maartje de Witt hem heeft opgevolgd. Daarna stelde hij het bestuur voor aan de aanwezigew mensen. Hij zelf is en blijft de voorzitter. Eline Frederiks (secretaris), Maartje de Witt (penningmeester), Riek Vierboom ( bestuurslid beheer infocentrum en donateurs administratie), Christel  Vierboom (bestuurslid en beheer infocentrum), Gertrud Kersten (bestuurslid Grensoverschrijdendende projecten) en Wim Jansen (adviseur en relatiebeheer). Inmiddels beschikt de stichting over drie molenaars, die op zondag de molen laten draaien. Zij ontvingen ieder een dinerbon. Andere onderwerpen deze avond waren: – Informatie over de projecten Wandelroute en Kunst. – De financiële stand van zaken en het toekomstbeeld, het belang van donateurs – uitloting obligatie. Tevens was er een terugblik over de expositie “de Thornsche Molen en Market Garden” door middel van een Powerpoint- en filmpresentatie over de Tweede wereldoorlog met Market Garden en haar gevolgen in het gebied rondom de Thornsche Molen, met een lezing van de directeur van het Vrijheidsmuseum, Wiel Lenders. Hij had een boeiend verhaal over het nieuwe Vrijheidsmuseum in Groesbeek, dat nu de oorlog en haar gevolgen van o.a. beide zijden van de grens belicht. Er was ruime belangstelling voor deze avond. Herman Leensen maakte de foto’s. zie de foto’s.

31 oktober 2018

Donateursavond Stichting de Thornsche Molen.

Op 8 november vind de jaarlijkse donateursavond bij Restaurant de Thornsche Molen plaats. De avond heeft de volgende indeling: Welkom en presentatie van de ontwikkelingen rondom de molen en het informatiecentrum, Henny Driessen. – Een beeld van de financiële situatie – Nieuwe ontwikkelingen omtrent donateurschap – Presentatie van Paul Wilbers – Ruimte voor u als donateur voor opmerkingen, ideeën en vragen – Uitloting obligatie. Vanaf 19.15 uur staat de koffie voor u klaar. Vanaf 19.30 uur starten wij graag met het programma. De stichting is tot op heden nog niet draagkrachtig genoeg om u deze avond van consumpties te voorzien. Het eerste kopje koffie wordt u daarom aangeboden namens de Stichting. Ook als u geen donateur bent, maar dit wel wilt worden of een eenmalige schenking wilt doen, bent u van harte welkom op deze avond. Wij vertellen u dan graag over de verschillende mogelijkheden en voordelen voor u als donateur.  Wij hopen u te mogen ontvangen op deze avond. Heeft u vragen dan kunt u mailen naar info@thornschemolen.nl Hartelijke groet, Eline Frederiks;  Secretaris Stichting Thornsche Molen