23 juni 2022

Bericht over bouwplannen op voormalig steenfabrieksterrein de Ooij.

Op dinsdag 31 mei konden inwoners van Ooij en belanghebbenden het terrein van voormalig steenfabriek De Ooij bezoeken en een blik werpen op de toekomstplannen voor deze prachtige plek. Op verschillende locaties op het terrein stonden vertegenwoordigers van Schipper Bosch, meerdere adviseurs en het ontwerpteam klaar om toelichting te geven en een gesprek aan te gaan. Het was een hele waardevolle namiddag en avond. Stedenbouwkundig plan. De afgelopen maanden is er door het hele team – in samenwerking met de gemeente Berg & Dal – hard gewerkt aan een stedenbouwkundig plan voor terrein De Ooij. Met diverse belanghebbenden is overleg gevoerd om het plan te verbeteren op het gebied van onder andere verkeer en parkeren, natuur en ecologie, cultuurhistorie en wonen. Ook is er een beeldkwaliteitsplan gemaakt waarin de ideeën staan over de architectuur en hoe de openbare ruimte eruit gaat zien. lees hieronder verder.

Lees verder...