13 oktober 2021

College Nijmegen zet stap op weg naar nieuwe westentree station

 

Op dinsdag 12 oktober heeft het college van burgemeester en wethouders het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Centrum – Stationsomgeving 5 vrijgegeven. Dit betekent een nieuwe stap richting een volwaardige stationsentree aan de westzijde van het station. De komende jaren staan in de stationsomgeving grote ontwikkelingen op stapel. Er komen meer sporen en een extra perron en de perrontunnel wordt met 30 meter verlengd. Ook staat aan de westzijde een nieuwe entree en een fietsenstalling voor 3000 fietsen op de planning. Door het vrijgeven van het ontwerpbestemmingsplan zet het college van burgemeester en wethouders een volgende stap naar realisatie van de aanpassing aan de westzijde, met een nieuw entreegebouw in aansluiting op de perrontunnel, een overdekte fietsenstalling met 3.000 plaatsen, een openbaar plein met verblijfsruimte, groenvoorzieningen en de ontsluiting van een Kiss & Ride, gehandicaptenparkeerplaatsen en taxivoorzieningen, zal zijn.

Lees verder...