15 juni 2023

Wyler-Lagewald viert weer kermis, al sinds 1558

De Sankt Johannes Bruderschaft Wyler-Lagewald viert op 23, 24, 25 en 26 juni weer kermis. En dat doen ze hier niet voor het eerst: de schutterij werd opgericht in 1558 dus in Wyler hebben ze al een paar honderd kermissen achter de rug. In de schutterstent op het parkeerterrein (Johannes Hopmann Platz, even voor de kerk) vindt op zaterdag 24 juni vanaf 20:00 uur een rockfestivalletje-op-de-grens plaats. Hier speelt dan de band Killjoy. De band, met roots in Wyler, bestaat 25 jaar en verzorgt deze avond een jubileumoptreden. Andere bands die op het podium zullen verschijnen zijn Not on the Flyer en One Trick Pony. De dag erop, zondag 25 juni, is er een H. Mis in de kerk van Wyler, die opgeluisterd wordt door het Ceciliakoor. Dit koor staat onder leiding van Theo Giesbers uit Groesbeek en heeft ook veel leden uit de gemeente Berg en Dal, uit de polder en uit Groesbeek. De mis begint om 12.15 uur. Aansluitend, zo rond 13.45 uur, wordt er gevendeld op het terrein voor de danstent en tegen 14.00 uur neemt het koning schieten een aanvang. DJ Hubert zal in de tent vanaf 16.30 uur de muziek verzorgen en om 18.00 uur wordt het nieuwe koningspaar ingehuldigd. Op maandag 26 juni arriveert het koningspaar met de schutterij om 19.00 uur in de danstent voor een vendelhulde en om 20.00 uur maken de schutterijen uit De Horst en Zyfflich hun opwachting. Idem Dito (Jan Kersten) verzorgt deze avond de muziek. Alle avonden is de toegang gratis. De Sankt Johannes Bruderschaft is groeiende. Momenteel zijn er 180 leden: doorgaans treden er 110 leden aan tijdens het koning schieten. De leden van de schutterij komen van oudsher van beide kanten van de grens om de simpele reden dat de grens er tijdens de oprichting in 1558 niet was. Anno 2023 ligt Wyler in Duitsland maar het even verderop liggende Lagewald is Nederlands. De taal is echter hetzelfde: het grensoverschrijdende Wylers plat. De wens een plesierige kermis verstaat iedereen. Wilt u een keer de honderden jaren oude tradities van de Wylerse kermis meemaken? U bent van harte welkom.

 

11 juni 2023

“Schülerprinzen- en Jugendprinzen” schieten in Wyler.

Vendelen voor de beide prinsessen in Wyler.

Zondag 11 juni was in het Duitse Wyler het Jugendprinzen- en Schülerprinzen schieten van de St. Johannes Bruderschaft Wyler-Lagewald. Er was veel belangstelling voor dit festijn, dat onder tropische temperaturen plaats vond. Zo warm zelfs, dat het asfalt in de rijbaan aan het smelten was. Bij het Schülerpinzenschiessen won Mira Lihring de titel en bij het Jugendschiessen was de titel voor Nelia Kropmann. Zij schoot, na een hele lange strijd,(volgende organisatie had het nog nooit zo lang geduurd) het laatste gedeelte van de vogel naar beneden, nadat deze kort daarvoor al voor een groot gedeelte, aan stukken was geschoten door Sjoerd Gerritzen. Ook de andere drie kandidaten , t.w. Mika Janssen, Jona Janssen en Arne Peters deden er alles aan om de vogel naar beneden te halen. De beide nieuwe prinsessen werden na afloop vanuit het schuttersgebouw naar buiten gedragen en na een kort defilé op stoelen op de rijbaan geplaatst, waar voor hen een vendelhulde werd gegeven. zie de foto’s deel 1;  deel 2;  deel 3

28 juni 2022

Laatste dag kermis in Wyler Dld.

Bij het Koningshuis in Wyler

Maandag 27 juni was de laatste dag van de kermis in het Duitse Wyler. Er werd deze dag gestart met een ontbijt bij de familie Carl-Heinz Haukes waaraan ongeveer 80- mensen deelnamen.  Aan het eind van de middag werd gestart met een rondgang door Wyler waarbij eerst de woning/boerderij van het koningspaar Henrik Euwens en Jipp Lentjes aan de Hauptstrasse werd aangedaan om daar het koningspaar en de troon af te halen. De muzikale begeleiding werd verzorgd door Musikverein Zyfflich. Bij de feesttent vond een vendelhulde plaats en daarna volgde een feestavond met muziek van het duo “IdemDito”. Schutterij  St. Hubertus uit de Horst kwam op bezoek en bracht tevens een vendelhulde. Zie de foto’s deel 1;  deel 2deel 3;  deel 4deel 5; 

27 juni 2022

Kermis in Wyler met jubilarissen.

De jubilarissen en gedecoreerden van St. Johannes Bruderschaft Wyler-Lagewald

Na de mis in het Duitse Wyler, als start van de kermis van St. Johannes Bruderschaft Wyler-Lagewald ,werd het kermisgebeuren voortgezet op het kermisterrein in Wyler. Daar werden de neieuwe leden van de vereniging verwelkomd en werden de leden geerd die al jarenlang ( 25, 50 en 70 jaar lid) van de schutterij lid waren. Voor hen allen werd een vendelhulde gebracht. De jubilarissen waren 25 jaar: Wim Teunissen, 50 jaar: Hans Giesbers en 70 jaar: Jan Teunissen, Willy Pouwels en Jupp Eijkholt. Drie vendelzwaaiers kregen de ” Fahnenschwenker Orden” t.w. Andreas Hendricks en Henrik Euwens zilver en Arend Lihring goud. Het ” Silbernes Verdienstkreuz”  werd uitgereikt aan Bert Janssen en Andreas van de Loo. De Hoher Bruderschaftsorden werden uitgereikt aan Theo Mulder en Johannes Hagemann. zie de foto’s  deel 1;  deel 2;  deel 3;  deel 4;  deel 5deel 6;  deel 7;  deel 8

27 juni 2022

Hohe Bruderschaftsorden, voor Johannes Hagemann in Wyler.

Onderscheiding voor Johannes Hagemann.

Johannes Hagemann uit Wyler, kreeg tijdens de huldiging van de jubilarissen voorafgaand aan het koning schieten een hoge onderscheiding, de Hohe Bruderschaftsorden, van de Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften voor zijn tomeloze inzet voor de Sankt Johannes Bruderschaft. Johannes is 2. Brudermeister van St. Johannes Bruderschaft Wyler-Lagewald. Met hem werden meer leden van de schutterij onderscheiden. Johannes, van harte gefeliciteerd! zie de foto’s

26 juni 2022

Start kermis- schuttersfeest in Wyler- Dld met een schuttersmis en Cacilienkoor

Felicitaties voor mevrouw Rütten-Verhoeven

Zondagmorgen 26 juni gingen in Wyler de schuttersfeesten van start met het afhalen van de ” Majesteiten” en de ” Brudermeister”. Vervolgens werden kransen gelegd bij het ” Ehrendenkmal”  bij de kerk. In de kerk volgde een schuttersmis, waarbij het Cecilienkoor optrad en waarbij diverse schutterijen uit de omgeving aanwezig waren. Dirigent Theo Giesbers nam het woord tijdens de mis en sprak mevrouw Rütten-Verhoeven lovend toe, die al 60 jaar lid was van het koor. zie de foto’s 

14 mei 2017

Grenslandschieten in Wyler (Dld)

Op zaterdag 13 mei werd in het Duitse Wyler , het door de St. Johannes Bruderschaft Wyler-Lagewald  grensoverschrijdende “Grensland schuttersfeest” gehouden. Aan deze 13e editie, perfect georganiseerde evenement, deden 15 schutterijen mee van beide zijden van de grens. Het eerste Grensland schuttersfeest werd in 1993 georganiseerd, eveneens in Wyler. Er werd gestart met een schuttersmis met medewerking van het St. Cecilliakoor Wyler en deze werd voorgegaan door de beide pastoors van Kranenburg en Berg en Dal.  Na de mis werd het welkomstwoord in de kerk gedaan waarna de koninklijke hoogheden gezamenlijk naar het schietterrein, bij het Pfarrheim,  liepen. Daar werden de volksliederen gespeeld en werd gestart met de schietwedstrijden op de drie vogels door de koningen van dit seizoen en van het vorige seizoen, de koninginnen en prins-gemalen, alsmede de jeugdkoningen en prinsessen. Bij de koningen werd Norbert Dercks van ASG Nütterden de winnaar, prins-gemaal Ruud Schaminee van EMM Kekerdom werd eerste in zijn groep en Femke Terwindt werd eerste bij de jeugdkoninginnen en prinsen. Na het schieten ging het hele gezelschap naar het voetbalveld waar een schuttersdefilé, vendelhulde  en parade gehouden werd, gevolgd door een grensoverschrijdende rondgang . Bij het Pfarrheim  aan de Krumme Strasse werden de winnaars vervolgens geïnstalleerd en kregen de andere prijswinnaars hun medaille opgespeld. Willie Giesbers werd gehuldigd omdat hij 25 jaar penningmeester van het Grensland Comité is. Norbert Dercks, Ruud Schaminee en Femke Terwindt zullen hun titel twee jaar mogen voeren want in 2019 vindt bij schutterij De Vriendenkring in Leuth de 14de editie van het Grenslandkoningschieten plaats. De dag werd geopend met een Heilige Mis waarbij het Cäcilia koor de mis muzikaal opluisterde. zie de foto’s deel 1 kerk;  deel 2;  deel 3deel 4;  deel 5;  deel 6:  deel 7 ; deel 8